Metodické aktuality č. 6/2018

Jednou z problematických oblastí, která v praxi přináší nemalá úskalí, je uplatňování daně z přidané hodnoty u stavebních a montážních prací a dodání nemovitých věcí. Nejsme si jistí, o jaký typ nemovitosti z pohledu DPH se jedná, váháme, zda použít sníženou nebo základní sazbu DPH, kdy uplatnit režim přenesení daňové povinnosti nebo zda jsou splněny podmínky osvobození od daně při převodu nemovitosti. Zmapovat celou tuto širokou oblast Vám pomůže Ing. Václav Benda, specialista na DPH. Vysvětlí Vám nejdůležitější pojmy a pravidla, se kterými zákon o dani z přidané hodnoty pracuje, i jak postupovat z hlediska uplatnění správné sazby daně či testování podmínek pro osvobození od daně. Poradí Vám i s případy, kdy stavební a montážní práce poskytují osoby neusazené v tuzemsku a místo plnění je v ČR anebo kdy naopak plátci tyto služby poskytují s místem plnění mimo ČR. To vše s využitím řady praktických příkladů, v jejichž rámci upozorňuje na časté chyby.
Dotazům z oblasti účetnictví a daní jsme dali prostor v závěrečné části tohoto čísla MA.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 14. 5. 2018

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

 

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 6/2018

DPH u stavebních a montážních prací
Ing. Václav Benda

Dotazy z praxe
Kolektiv autorů


I. DPH U STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ

1. Úvod 

2. Vymezení pojmů

3. Místo plnění a předmět daně
3.1. Místo plnění při dodání nemovitých věcí
3.2. Místo plnění při poskytnutí služby
3.3. Předmět daně

4. Vznik povinnosti přiznat daň a den uskutečnění zdanitelného plnění
4.1. Vznik povinnosti přiznat daň
4.2. Den uskutečnění zdanitelného plnění

5. Základ daně a jeho oprava
5.1. Základ daně
5.2. Oprava základu daně a výše daně 

6. Sazby daně
6.1. Základní pravidla pro stanovení sazeb daně
6.2. Sazba daně u stavebních a montážních prací a při dodání nemovitých věcí
6.3. Příklady uplatnění sazby daně

7. Osvobození od daně při dodání nemovitých věcí
7.1. Dodání pozemků
7.2. Dodání vybrané nemovité věci
7.3. Volitelný způsob zdanění při dodání nemovitých věcí

8. Režim přenesení daňové povinnosti

9. Přijetí stavebních a montážních prací od osoby neusazené v tuzemsku

10. Poskytnutí stavebních a montážních prací s místem plnění mimo tuzemsko

II. INFORMACE FINANČNÍ SPRÁVY ČR
     Změna při vyplňování u transakcí se spojenými osobami

III. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Vymezení účetního období a povinný audit účetní závěrky
2. Daňová evidence – částečná úhrada faktury za dodané zboží
3. Účtování v SVJ
4. Prodej software z pohledu DPH

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY