Metodické aktuality č. 2/2018

Stejně jako každý rok i v roce 2018 dochází ke změnám v oblasti sociálního a zdravotního pojištění. Standardně se zvyšují redukční hranice pro náhradu mzdy a pro dávky nemocenského pojištění, minimální vyměřovací základy a minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Dlouhodobě nemocní si polepší, zvyšují se jim dávky nemocenského. Ze systému nemocenského pojištění budou vypláceny i nové dávky – tzv. dlouhodobé ošetřovné a otcovská. Veškeré důležité změny pro Vás přehledným způsobem shrnula a okomentovala ve svém příspěvku Ing. Marta Ženíšková z MPSV ČR. Praktická aplikace nové legislativní úpravy je vysvětlena na konkrétních příkladech.
Druhá část publikace obsahuje stanoviska k odborným dotazům. Doufáme, že publikované odpovědi vám pomůžou při řešení problémů v účetní i daňové oblasti, které přináší každodenní praxe. 

Vydal Svaz účetních České republiky dne 15. 1. 2018

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 2/2018

Sociální a zdravotní pojištění v roce 2018
Ing. Marta Ženíšková

Dotazy z praxe
Kolektiv autorů

I. SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2018

 

1. Změny navázané na výši průměrné mzdy
1.1. Redukční hranice pro nemocenské a náhradu mzdy v Kč
1.2. Maximální vyměřovací základ
1.3. Minimální daňový základ a minimální vyměřovací základy v sociálním pojištění OSVČ
1.4. Minimální vyměřovací základy ve zdravotním pojištění
1.5. Hranice v důchodovém pojištění
1.6. Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění
1.7. Dobrovolné důchodové pojištění

2. Změna sazby pro výpočet nemocenského od 1. 1. 2018

B. ZMĚNY OD 1. 2. 2018

1. Změny v nemocenském pojištění
1.1. Otcovská (§ 38a až § 38d ZNP)
1.2. Další změny v nemocenském pojištění od 1. 2. 2018

2. Změny v pojistném na sociální zabezpečení

C. ZMĚNA OD 1. 6. 2018
   
Zavedení nové dávky nemocenského pojištění „dlouhodobé ošetřovné“

D. ZMĚNY VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ V ROCE 2018

II. INFORMACE FINANČNÍ SPRÁVY K ZÁKLADU DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (ROZSUDKY NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU sp. zn. 4 Afs 88/2017–35 a sp. zn. 7 Afs 301/2016 – 70)

III. ZÁKON O EVIDENCI TRŽEB A ROZHODNUTÍ ÚSTAVNÍHO SOUDU

1. Stanovisko Ministerstva financí k rozhodnutí Ústavního soudu
2. Tisková zpráva Ústavního soudu

IV. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Prodej zboží přes e-shop do zemí mimo EU
2. Příspěvková organizace – účtování o nově pořízeném majetku
3. Příjmy umělců z EU a povinnost odvést srážkovou daň
4. Jurta postavená na pozemku – povinnosti z hlediska daně z nemovitých věcí
5. Zrušení soukromého životního pojištění zaměstnancem po změně zaměstnání
6. Uplatnění daňového zvýhodnění na děti u manželů
7. Účtování DPH hrazené z titulu ručení příjemcem zdanitelného plnění
8. Auto podnikající FO používané pro účely s.r.o.
9. Dovoz zboží z Turecka
10. Životní pojištění uzavřené zaměstnavatelem
11. Ukončení činnosti jednoho ze dvou společníků společnosti (účastníků sdružení)
12. Uplatnění DPH u cestovní služby
13. Pračka pro služební i soukromé účely

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY