Metodické aktuality č. 5/2017

Oblast elektronických úkonů a podání prochází dynamickým vývojem. Elektronický způsob komunikace je stále běžnější, tím spíše v oblasti daňové, v oblasti sociálního a zdravotního pojištění či při komunikaci s institucemi českého soudnictví. Je třeba se neustále vzdělávat, sledovat legislativu. V Metodických aktualitách č. 5/2017 vám nabízíme článek MVDr. Milana Vodičky, který vám srozumitelnou a přehlednou formou poskytne informace o nejdůležitějších novinkách v této oblasti. Výrazný posun v oblasti elektronického podepisování, doručování a ověřování dat, ale i identifikace osob rozhodně představuje nové evropské nařízení eIDAS – seznámíte se s jeho praktickými dopady do českého právního řádu. Článek se dále detailněji věnuje elektronickým podáním, zejména vůči správci daně, a problematice elektronického doručování písemností orgány veřejné správy.

V závěru publikace je zařazeno několik odpovědí na dotazy z praxe s převážně daňovou problematikou.

 

Vydal Svaz účetních České republiky dne 10. 4. 2017

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 5/2017

Elektronicky podepsat, podat, doručit– novinky a změny
MVDr. Milan Vodička

Dotazy z praxe
Kolektiv autorů

 

 1. JAK SPRÁVNĚ DIGITÁLNĚ

  1. Úvod

  2. Používané pojmy a zkratky
  2.1. Použité zkratky
  2.2. Pojmy

  3. Elektronický podpis a identifikace
  3.1. Nově v EU díky Nařízení eIDAS
  3.1.1. Klíčové parametry Nařízení eIDAS
  3.1.2. Základní cíle Nařízení eIDAS
  3.1.3. Hlavní pojmy z Nařízení eIDAS
  3.1.4. Praktické dopady eIDAS
  3.2. Nový zákon o elektronických podpisech a pečetích
  3.3. Nový zákon o elektronické identifikaci

  4. Nástroje a prostředky elektronické komunikace
  4.1. Datové schránky
  4.1.1. Stručná charakteristika datových schránek
  4.1.2. Novinky v datových schránkách
  4.2. Vybrané portály
  4.2.1. Daňový portál (EPO)
  4.2.2. ePortál ČSSZ
  4.2.3. Portály zdravotních pojišťoven
  4.2.4. Portál veřejné správy (GOV)
  4.2.5. Portál Justice
  4.2.6. Portál PODEJTO.CZ
  4.3. Elektronická pošta (email)
  4.4. Plusy a mínusy nástrojů elektronické komunikace
  4.4.1. Portály
  4.4.2. Datové schránky
  4.4.3. Elektronická pošta

  5. Elektronická podání
  5.1. Podání obecně
  5.2. Podání vůči správci daně
  5.2.1. Elektronicky „podepsané“ podání
  5.2.2. Podání s ověřenou identitou
  5.2.3. Nepodepsané podání
  5.2.4. Formulářová podání
  5.2.5. Povinně elektronicky
  5.2.6. Elektronicky dle zákona o DPH
  5.3. Podání v oblasti pojistného
  5.4. Ostatní OVM
  5.5. Kontrolní hlášení
  5.6. Elektronická evidence tržeb

  6. Elektronické doručování
  6.1. Do datové schránky
  6.2. Elektronickou poštou
  6.3. Ostatní způsoby

  7. Závěr 

 2. AKTUÁLNÍ INFORMACE 

  V přiznání k dani z příjmů právnických osob došlo ke změně u příloh 

 3. STANOVISKA K DOTAZŮM 

  1. Týdenní školení zaměstnance – krácení stravného
  2. Nákup zboží do celního skladu a jeho následný vývoz
  3. Nemovitost v Chorvatsku pronajímaná k rekreačním účelům
  4. Příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění


  OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY