Metodické aktuality č. 4/2017

Nestátním neziskovým organizacím jsme se v rámci letošního ročníku Metodických aktualit již jednou věnovali, a to z pohledu změn a novinek v sestavování účetní závěrky za rok 2016 (MA č. 2/2017). V tomto čísle jsme se zaměřili na stále aktuální praktické téma, kterým je účtování a vykazování hlavní a vedlejší činnosti nestátních neziskových organizací. Ve kterých základních právních předpisech nalezneme jejich úpravu? Jakým způsobem je vymezují účetní předpisy a jak o nich účtovat? Jaká specifika platí pro nestátní neziskové organizace v oblasti daně z příjmů? Na tyto otázky naleznete odpověď v příspěvku ing. Miroslavy Nebuželské.

MA č. 4/2017 dále přinášejí stanoviska a odpovědi k dotazům z praxe. Poradíme vám s účtováním snížení základního kapitálu použitím vlastních akcií. Objasníme si postup při sestavování jednotlivých účetních závěrek u účetní jednotky při vstupu do likvidace, v  průběhu likvidace až do dne jejího zániku. Věnovali jsme se i problematice konsolidované účetní závěrky. Další z publikovaných dotazů směřují do daňové oblasti a dotýkají se zejména problematiky daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

 

Vydal Svaz účetních České republiky dne 13. 3. 2017

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

 

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 4/2017

Hlavní a vedlejší činnost neziskových organizací v účetnictví a daních
Ing. Miroslava Nebuželská

Dotazy z praxe
Kolektiv autorů

  

 1. ÚČTOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ ČINNOSTI U NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ A SOUVISEJÍCÍ DAŇOVÉ ASPEKTY (ALIAS PODNIKÁNÍ NEBO NEPODNIKÁNÍ U NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ)

  1. Základní principy

  2. Hlavní a vedlejší činnost v základních právních předpisech
  2.1. Spolek
  2.2. Nadace
  2.3. Obecně prospěšná společnost
  2.4. Ústav
  2.5. Školská právnická osoba
  2.6. Společenství vlastníků jednotek
  2.7. Veřejná vysoká škola
  2.8. Veřejná výzkumná instituce
  2.9. Politická strana

  3. Hlavní a vedlejší činnost v účetnictví
  3.1. Účtování hlavní a vedlejší činnosti
  3.2. Přiřazení (alokace) nepřímých (režijních) nákladů na činnosti

  4. Hlavní a vedlejší činnost v daních
  4.1. Veřejně prospěšný poplatník
  4.2. Daňová specifika veřejně prospěšného poplatníka
  4.2.1. Úzký základ daně
  4.2.2. Osvobození přijatých darů
  4.2.3. Snížení základu daně
  4.2.4. Možnost nepodávat přiznání k dani z příjmů

  5. Obecné předpisy upravující podnikání

  6. Závěr

 2. LEGISLATIVNÍ NOVINKY

 3. STANOVISKA K DOTAZŮM

  1. Hostinská činnost – správné uplatnění sazby DPH
  2. Poskytování stravovacích služeb – sleva z ceny
  3. Mzda za svátek
  4. Účtování vratných obalů a odvod DPH k poslednímu dni účetního období
  5. Účtování snížení základního kapitálu použitím vlastních akcií
  6. Čerpání dovolené po návratu z rodičovské dovolené
  7. Realitní činnost – správné stanovení data uskutečnění zdanitelného plnění
  8. Příjmy fyzických osob z provozu malých FVE za rok 2016
  9. Sankce za pozdní předání projektové dokumentace
  10. Účetní závěrka obchodní společnosti v likvidaci
  11. Vklady do sociálního družstva
  12. Konsolidovaná účetní závěrka
  13. Ubytovací služby na přelomu roku
  14: Odměna předsedy výboru SVJ a předsedy samosprávy bytového družstva
  15. Ukončení podnikání manžela – spolupracující manželka
  16. Zahájení odpisování nové stavby


  OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY