Metodické aktuality č. 3/2017

„Daňový balíček“, jehož součástí je i rozsáhlá novelizace zákona o dani z přidané hodnoty, Poslanecká sněmovna schválila až lednu 2017. Návrh zákona nyní čeká na své projednání v Senátu, novela by měla nabýt účinnosti 1. 4. 2017. Dříve než avizované novinky v oblasti DPH vejdou v platnost, je vhodné si připomenout nejdůležitější změny za poslední pololetí roku 2016 a od začátku roku 2017. A právě jim je věnováno třetí číslo Metodických aktualit. Ing. Václav Benda se ve svém odborném komentáři zaměřuje především na změny v oblasti dovozu a vývozu zboží v návaznosti na přijetí nového celního zákona, problematiku vystavování daňových dokladů ve vazbě na zavedení evidence tržeb, změny v uplatňování sazeb DPH či rozšíření uplatňování režimu přenesení daňové povinnosti. Zabývá se rovněž aktuální úpravou DPH (vč. vydané metodiky GFŘ) v oblasti nemovitých věcí – při dodání pozemků, staveb a dalších vybraných nemovitých věcí či jejich nájmu – či pravidly pro elektronická podání v oblasti DPH. Pozornost věnuje i vybraným tématům správy DPH v tuzemsku (ručení za nezaplacenou daň, sankcím při podávání kontrolního hlášení aj.).

Vydal Svaz účetních České republiky dne 13. 2. 2017

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 3/2017

Daň z přidané hodnoty v roce 2016 a od 1. 1. 2017
Ing. Václav Benda

  

I. ZMĚNY ZÁKONA O DPH V ROCE 2016 A OD 1. 1. 2017 A DALŠÍ AKTUÁLNÍ PROBLÉMY

1. Úvod

2. Daňové doklady a elektronická evidence tržeb

2.1. Základní pravidla elektronické evidence tržeb (EET)
2.2. Základní pravidla pro vystavování daňových dokladů
2.3. Některé souvislosti elektronické evidence tržeb a zákona o DPH

3. Sazby daně a změny ve vazbě na elektronickou evidenci tržeb
3.1. Stravovací služby a elektronická evidence tržeb
3.2. Sazba daně u stravovacích služeb

4. Změny při dovozu a vývozu zboží ve vazbě na nový celní zákon
4.1. Dovoz zboží
4.2. Vývoz zboží
4.3. Dodání zboží a poskytnutí služby ve svobodném pásmu
4.4. Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti

5. Změny ve vymezení plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně
5.1. Vymezení penzijních činností
5.2. Vymezení hazardních her

6. Dodání nemovitých věcí
6.1. Dodání pozemků
6.2. Dodání staveb a dalších nemovitých věcí

7. Nájem nemovitých věcí

8. Přenesení daňové povinnosti a jeho rozšíření v průběhu roku 2016

8.1. Obecná pravidla pro uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti
8.2. Evidence zdanitelných plnění v režimu přenesení daňové povinnosti
8.3. Trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti
8.4. Dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti

9. Povinná elektronická podání v oblasti DPH
9.1. Daňová přiznání
9.2. Kontrolní hlášení
9.3. Jiná hlášení
9.4. Přílohy daňového přiznání
9.5. Souhrnné hlášení
9.6. Přihláška k registraci a oznámení o změně registračních údajů
9.7. Způsoby elektronického podání


10. Aktuální problémy v oblasti správy DPH v tuzemsku

10.1. Oznámení čísel bankovních účtů
10.2. Zdaňovací období
10.3. Evidence pro účely DPH
10.4. Ručení za nezaplacenou daň

11. Kontrolní hlášení a změny sankcí při jeho podávání


II. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Obědové menu zdarma
2. Prémie a dovolená
3. Kontokorentní účet


OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY