Metodické aktuality č. 2/2017

V roce 2017 dochází ke zvýšení minimální mzdy, stejně tak se s novým rokem zvyšuje i průměrná mzda pro účely sociálního pojištění. V důsledku těchto změn se valorizují redukční hranice pro nemocenské a náhradu mzdy a dochází ke zvýšení vyměřovacích základů a záloh pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Jejich aktuální přehled naleznete v MA č. 2/2017 v příspěvku Ing. Marty Ženíškové z MPSV ČR. Odborný článek přináší rovněž praktické srovnání odlišné úpravy vybraných oblastí sociálního a zdravotního pojištění.Budete sestavovat účetní závěrku nestátní neziskové organizace za rok 2016? Pak jistě uvítáte odborný komentář ing. Miroslavy Nebuželské, který vám připomene nová pravidla a nejdůležitější změny v účetních metodách, jež se promítly do obsahu a struktury účetních výkazů a přílohy v účetní závěrce. Poslední část je věnována odpovědím na odborné dotazy z oblasti účetnictví a daní.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 12. 1. 2017

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 2/2017

Sociální a zdravotní pojištění v roce 2017
Ing. Marta Ženíšková

Účetní závěrka neziskových organizací 2016
Ing. Miroslava Nebuželská

 

I. SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2017

A. Přehled výše hranic příjmů v roce 2016 a po jejich valorizaci v roce 2017


1. Redukční hranice pro nemocenské a pro náhradu mzdy v Kč
2. Maximální vyměřovací základ
3. Minimální vyměřovací základy v sociálním pojištění u OSVČ
4. Minimální vyměřovací základy ve zdravotním pojištění
5. Hranice v důchodovém pojištění

B. Další změny v roce 2017

1. Ve zdravotním pojištění
2. V sociálním pojištění

C. Rozdíly v sociálním a zdravotním pojištění

1. Zaměstnanec v sociálním a zdravotním pojištění
2. Nástup do zaměstnání a skončení zaměstnání
3. Vyměřovací základ
4. Zaokrouhlování
5. Oznamovací povinnost zaměstnance
6. Povinnost OSVČ platit zálohy na pojistné
7. Splatnost záloh na pojistné za kalendářní měsíc u OSVČ
8. Přehled o příjmech a výdajích
9. Splátkový režim
10. Pokuty

D. Započitatelnost příjmů do vyměřovacího základu pro odvod pojistného v příkladech

II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 2016

1. Účetní uzávěrka – inventarizace
2. Neziskové organizace postupující podle § 1f zákona o účetnictví
    – jednoduché účetnictví

2.1. Kritéria pro možnost vedení jednoduchého účetnictví
2.2. Přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích
3. Neziskové organizace, které se řídí prováděcí vyhláškou č. 504/2002 Sb.
    ve znění pozdějších předpisů

3.1. Rozsah sestavení účetní závěrky
3.2. Účinnost novelizace vyhlášky (novela č. 324/2015 Sb.)
3.3. Rozvaha sestavená k 31. 12. 2016
3.4. Výkaz zisku a ztráty sestavený za období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
3.5. Příloha v účetní závěrce za rok 2016
3.6. Audit účetní závěrky neziskové organizace
3.7. Výroční zpráva
4. Schválení a zveřejnění účetní závěrky nebo přehledů neziskové organizace
5. Úschova účetní závěrky nebo přehledů
6. Závěr
Přílohová část
Rozvaha v plném rozsahu
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu


III. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Neziskové organizace vedoucí jednoduché účetnictví – povinnost zveřejnit přehled
    o majetku a závazcích
2. Neziskové organizace – účtování o nákladech, výnosech a fondech
3. DPH u vícestranného obchodu
4. Prodej lékárny
5. Příspěvek na bydlení poskytnutý zaměstnanci
6. Bezplatné poskytování auta zaměstnanci pro služební i soukromé účely
7. Prodej vlastního výrobku do výkupny šrotu
8. Neodvedená DPH při pořízení zboží v jiném členském státu
9. Úvěr bytového družstva a následné vyčlenění jednotek
10. DPH – vystavování daňových dokladů


OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY