Metodické aktuality č. 8/2016

Osmým číslem Metodických aktualit navazujeme na sérii odborných článků věnovaných právní úpravě společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Zákon o obchodních korporacích výrazně změnil i právní úpravu rozdělování zisku v těchto kapitálových obchodních společnostech. JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., se ve svém odborném článku věnuje procesu rozdělení a výplaty podílu na zisku v jednotlivých krocích, upozorňuje na nejdůležitější změny oproti dřívější právní úpravě a v souvislosti s tím vyhodnocuje také použitelnost dosavadních rozhodnutí Nejvyššího soudu, přijatých za dobu účinnosti  obchodního zákoníku. Nemalou pozornost věnuje i otázce odpovědnosti členů statutárního orgánu za případnou škodu, kterou by mohli nezákonným rozdělením či vyplacením zisku společnosti způsobit. Zákon o obchodních korporacích (na rozdíl od obchodního zákoníku) připouští možnost vyplácení zálohy na podíly na zisku. Jaké předpoklady je nezbytné splnit, kdo rozhoduje o jejich vyplacení a jak zálohy vypořádat – to je obsahem závěrečné kapitoly příspěvku.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 12. 9. 2016

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 8/2016

Aktuální otázky rozdělení zisku v s.r.o. a a.s.
JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.I. AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZDĚLENÍ ZISKU VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A V AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PO REKODIFIKACI

1.
Komu (ne)rozdělit či (ne)vyplatit zisk a v jakém poměru?

1.1. Společníkům (akcionářům)

1.1.1. Obecně k poměru, v jakém se společníci (akcionáři) podílejí na zisku
1.1.2. Lze zisk mezi společníky (akcionáře) nerozdělit?
1.2. Třetím osobám
1.2.1. Obecný předpoklad – opora ve společenské smlouvě (stanovách)
1.2.2. Podíl na zisku coby forma odměny členům volených orgánů (tantiéma)
1.2.3. Zástavnímu věřiteli, postupníkovi
1.2.4. Nikomu

2. Nové možnosti pro rozdělování a vyplácení zisku
2.1. Pevný podíl na zisku
2.2. Nepeněžitý podíl na zisku

3. Rozdělení zisku
3.1. Rozhodnutí valné hromady o rozdělení
3.2. Časový test pro rozhodnutí o rozdělení
3.3. Bilanční testy a výkladové potíže s nimi spojené

4. Výplata podílu
4.1. Splatnost práva na podíl na zisku
4.2. Rozhodnutí o vyplacení podílu na zisku
4.3. Test insolvence a důsledky jeho nedodržení
4.4. Způsob výplaty

5. Zálohy na podíl na zisku
5.1. Předpoklady a limity pro zálohu
5.2. Komu a jak zálohu vyplatit a vypořádat?

II. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Spolupracující osoba žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti
2. Dodání a montáž dřevěného pavilonu

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY