Metodické aktuality č. 6/2015

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně z přidané hodnoty u osobních automobilů se v průběhu let měnily a dosud mají vliv na uplatnění DPH na výstupu. Praktické zkušenosti nám ukazují, že není vždy jednoduché se v této oblasti zorientovat. Aktuálně vydané číslo Metodických aktualit Vám nabízí komplexnější zpracování dané problematiky – téma daň z přidané hodnoty u osobních automobilů zpracoval Ing. Václav Benda, specialista na DPH. V rámci jeho příspěvku si znovu osvěžíte, jak se v čase měnila pravidla pro uplatnění nároku na odpočet daně při pořízení osobního automobilu a jaké podmínky je nutné splnit pro jeho uplatnění v současnosti. Naleznete v něm praktické návody, jak postupovat v případě uplatňování odpočtu daně v poměrné a krácené výši a v případě jejich souběhu, anebo při úpravě odpočtu daně u osobního automobilu jako dlouhodobého majetku. Detailněji je zpracována také oblast týkající se prodeje osobního automobilu v tuzemsku (uplatnění DPH při prodeji nového a ojetého osobního automobilu jako zboží, při prodeji osobního automobilu jako dlouhodobého majetku ve vazbě na různá časová období jeho pořízení), poskytování slev a záručních a pozáručních oprav. Dozvíte se, jak správně z hlediska zákona o DPH postupovat při leasingu osobního automobilu, při jeho nájmu jako dopravního prostředku nebo při vyřazení osobního automobilu z obchodního majetku plátce (ať už pro osobní potřebu, nebo z důvodu darování či likvidace). Závěrečná část výkladu se věnuje pořízení/dodání osobního automobilu z/do jiného členského státu, dovozu a vývozu.
Metodické aktuality č. 6/2015 obsahují také několik odborných stanovisek k dotazům z praxe s převažující daňovou tematikou.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 18. 5. 2015

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

 

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 6/2015

DPH u osobního automobilu
Ing. Václav Benda

Dotazy z praxe
Kolektiv autorů
 

I. DPH U OSOBNÍHO AUTOMOBILU

1. Úvod

2. Vymezení základních pojmů

2.1. Dopravní prostředek
2.2. Nový dopravní prostředek
2.3. Osobní automobil

3. Odpočet daně při pořízení a provozu osobního automobilu

3.1. Prokazování odpočtu daně
3.2. Poměrný nárok na odpočet daně
3.3. Krácený nárok na odpočet daně
3.4. Úprava odpočtu

4. Prodej osobního automobilu v tuzemsku

4.1. Prodej nového osobního automobilu jako zboží
4.2. Prodej ojetého osobního automobilu jako zboží
4.3. Prodej osobního automobilu jako dlouhodobého majetku
4.3.1. Prodej osobního automobilu pořízeného před 1. 4. 2009
4.3.2. Prodej osobního automobilu pořízeného od 1. 4. 2009 do konce března 2011
4.3.3. Prodej automobilu pořízeného od 1. 4. 2011

5. Poskytování slev a dalších výhod při prodeji osobního automobilu

5.1. Poskytnutí slevy z ceny před uskutečněním zdanitelného plnění
5.2. Vrácení osobního automobilu nebo poskytnutí slevy po jeho dodání

6. Záruční a pozáruční opravy automobilů

7. Leasing osobního automobilu

8. Nájem osobního automobilu jako dopravního prostředku

8.1. Krátkodobý nájem osobního automobilu jako dopravního prostředku
8.2. Dlouhodobý nájem osobního automobilu jako dopravního prostředku

9. Vyřazení osobního automobilu z obchodního majetku


10. Pořízení osobního automobilu z jiného členského státu

10.1. Pořízení osobního automobilu jako nového dopravního prostředku
10.2. Pořízení osobního automobilu, který není novým dopravním prostředkem

11. Dodání osobního automobilu do jiného členského státu

12. Dovoz osobního automobilu

13. Vývoz osobního automobilu


II.
STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Registrace identifikované osoby
2. Převod jednotky z vlastnictví bytového družstva do vlastnictví členů
3. Neuhrazené sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance
4. Faktura za přepravu zboží
5. Dohoda o srážkách ze mzdy


OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY