Metodické aktuality č. 4/2015

I ve čtvrtém čísle našeho odborného časopisu se můžete těšit na aktuální informace z oblasti daní a účetnictví. Zajímají Vás novinky v oblasti daní z příjmů pro rok 2015? Praktický přehled těch nejdůležitějších změn pro Vás zpracovala Ing. Jana Dlabačová (auditorka, daňová poradkyně a členka Metodické rady Svazu účetních). Upozorní Vás např. na změny v oblasti bezúplatných příjmů, věnuje se daňovému posouzení práva stavby, problematice obvyklých cen mezi spojenými osobami, zdanění podílů na zisku či rozpuštění rezervního fondu. Stručně komentuje také důležité změny v oblasti daně z příjmů fyzických osob (např. zavedení dalších finančních limitů u paušálních výdajů, nové podmínky pro daňové zvýhodnění soukromého životního pojištění, nová oznamovací povinnost týkající se osvobozených příjmů aj.).
Druhá část časopisu obsahuje odpovědi na dotazy z praxe. Řešíte, jak správně účtovat o přijatých darech a jaké úpravy základu daně je nutné v této souvislosti provést? V jaké měně lze splnit závazek? Potřebujete poradit s účtováním příspěvků provozovatele FVE na likvidaci fotovoltaických panelů? Provedli jste se souhlasem vlastníka technické zhodnocení na pronajaté nemovitosti a nevíte, jakým způsobem postupovat z hlediska DPH a daně z příjmů při ukončení nájemní smlouvy? Odborná stanoviska k těmto i dalším zajímavým dotazům z oblasti účetnictví, daní z příjmů, DPH aj. naleznete v Metodických aktualitách č. 4/2015.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 17. 3. 2015

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

 

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 4/2015

Daně z příjmů 2015
Ing. Jana Dlabačová

Dotazy z praxe
Kolektiv autorů
  

I. ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ V ROCE 2015

A. AKTUALITY V DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB PRO ROK 2015

1. Vztah základu daně k účetnictví
2. Bezúplatné příjmy
3. Finanční leasing
4. Dodaňování dluhů
5. Změna účetní metody
6. Porušení podmínek položek odčitatelných od základu daně
7. Obvyklé ceny mezi spojenými osobami
8. Přeúčtování (přefakturace)
9. Právo stavby
10. Daň z nabytí nemovitých věcí
11. Daňové opravné položky k pohledávkám
12. Příspěvky výrobců nebo provozovatelů solárních elektráren
13. Rezervní fond a podíl na zisku
14. Podání datovou zprávou

B. AKTUALITY V DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2015

1. Bezúplatné příjmy
2. Dohody o provedení práce
3. Autorské honoráře
4. Paušální výdaje
5. Příjmy a výdaje spolupracujících osob
6. Životní pojištění
7. Starobní důchodci
8. Sleva za umístění dítěte
9. Daňové zvýhodnění
10. Solidární zvýšení daně
11. Oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob

II. STANOVISKA K DOTAZŮM
 

1. Montážní práce na Slovensku
2. Věrnostní karta – dobití kreditu a čerpání
3. Poskytnutí množstevního bonusu
4. Povinnost zaměstnavatele vystavit potvrzení
5. Účtování o přijatých darech
6. Účetní závěrka SVJ a povinnost jejího zveřejnění po 1. 1. 2014
7. Technické zhodnocení na pronajaté nemovitosti při ukončení nájmu
8. Přerušení živnostenského podnikání
9. Bezúplatné nabytí zboží
10. Cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě
11. Soudní poplatky
12. Daňová přiznání v případě úmrtí OSVČ
13. Neoprávněné uplatnění odpočtu DPH
14. Občerstvení pro obchodní partnery
15. Náhrada způsobené škody
16. Dlouhodobě neuhrazené pohledávky v daňové evidenci
17. Poskytování stravenek zaměstnancům
18. Soukromé životní pojištění
19. Osobní automobil – osvobození od silniční daně, paušální výdaj na dopravu
20. Nové parkoviště
21. Příspěvek na likvidaci fotovoltaických panelů
22. V jaké měně splnit závazek
23. Nárok na odpočet daně při registraci k DPH
24. Zajištěné stravování zaměstnanců na školení

III. AKTUÁLNÍ INFORMACE FINANČNÍ SPRÁVY ČR

1. Platby na zrušené účty FÚ – poplatníkům vznikají nedoplatky a tím
    i sankce (tisková zpráva
2. Informace k aplikaci ustanovení § 72 odst. 4 daňového řádu
3. Seznam podání, na něž se hledí jako na podání bez vady, jsou-li učiněny jinak
    než elektronicky, ačkoli měly být učiněny elektronicky (dle § 74 odst. 4 zákona
    č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)

IV. INFORMACE MINISTERSTVA FINANCÍ ČR
ke zrušení ustanovení § 47 odst. 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění
pozdějších předpisů

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY