Metodické aktuality č.3/2015

Třetí číslo Metodických aktualit je tematicky zaměřeno na oblast DPH. Od 1. 1. 2015 nabyly účinnosti hned tři novely zákona o dani z přidané hodnoty. Došlo ke změně pravidel pro stanovení místa plnění při poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobám nepovinným k dani a v návaznosti na to k zavedení tzv. zvláštního režimu jednoho správního místa. U vybraného zboží se začala uplatňovat druhá snížená sazba daně ve výši 10 %. Došlo také k rozšíření použití režimu přenesení daňové povinnosti u tuzemských zdanitelných plnění, který se dočasně uplatní na základě nařízení vlády. Přehled schválených změn přináší a jejich praktické dopady komentuje specialista na DPH - Ing. Václav Benda.
V Metodických aktualitách pravidelně publikujeme odpovědi na dotazy z praxe. Ani toto číslo MA není výjimkou. Nevíte, zda se na Vás vztahuje povinná elektronická komunikace s finančním úřadem? Jak správně zdanit autorské honoráře v podmínkách roku 2015? Poradíme Vám a nejen v těchto oblastech.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 16. 2. 2015

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

 

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 3/2015

Daň z přidané hodnoty od 1. 1. 2015
Ing. Václav Benda

Dotazy z praxe
Kolektiv autorů
 

I. ZMĚNY ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2015

1. Úvod

2. Vymezení pojmů

3. Vymezení daňových subjektů a jejich registrace

3.1. Vymezení obratu
3.2. Vymezení osob povinných k dani
3.3. Vymezení plátců daně
3.4. Vymezení identifikovaných osob

4. Místo plnění u služeb

4.1. Základní pravidlo pro určení místa u služeb
4.2. Zvláštní pravidla pro určení místa plnění u služeb

5. Daňové doklady

5.1. Základní pravidla a lhůty pro vystavení daňového dokladu
5.2. Náležitosti a typy daňového dokladu
5.3. Věrohodnost původu, neporušenost obsahu, čitelnost a uchovávání
       daňových dokladů

6. Oprava základu daně a výše daně

6.1. Oprava základu daně a výše daně
6.2. Oprava výše daně v jiných případech

7. Sazby daně

7.1. Základní pravidla pro stanovení sazeb daně
7.2. Sazby daně u služeb
7.3. Sazby daně u zboží
7.4. Sazba daně u stavebních a montážních prací

8. Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně

8.1. Finanční činnosti
8.2. Dodání nemovitých věcí
8.3. Nájem nemovitých věcí

9. Režim přenesení daňové povinnosti

9.1. Obecná pravidla pro uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti
9.2. Trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti
9.3. Dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti
9.4. Závazné posouzení

10. Správa daně v tuzemsku

10.1. Daňová přiznání a splatnost daně
10.2. Ručení příjemce zdanitelného plnění
10. 3. Kontrolní hlášení od 1. 1. 2016

11. Zvláštní režim jednoho správního místa

11. 1. Režim mimo Evropskou unii
11.2. Režim Evropské unie

II. POVINNÁ ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE S FINANČNÍ SPRÁVOU

III. STANOVISKA K DOTAZŮM


1. Povinná elektronická podání od 1. 1. 2015
2. Solidární zvýšení daně a roční zúčtování záloh
3. Autorské honoráře v roce 2015