Metodické aktuality č. 2/2015

V oblasti sociálního a zdravotního pojištění dochází od 1. 1. 2015 k několika významným změnám. Zvyšují se redukční hranice pro náhradu mzdy i dávky nemocenského pojištění, minimální záloha na sociální a zdravotní pojištění, rovněž maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální pojištění. Zásadním způsobem se mění placení pojistného na zdravotní pojištění v případě neplaceného volna poskytnutého zaměstnanci nebo při jeho neomluvené absenci, u zaměstnanců činných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se ve zdravotním pojištění od nového roku uplatňuje stejný postup jako v sociálním pojištění. Podrobné komentáře k legislativním změnám obsahují Metodické aktuality č. 2/2015, zpracovali je uznávaní odborníci – Ing. Marta Ženíšková a Ing. Antonín Daněk.
I v tomto čísle časopisu naleznete odpovědi a stanoviska k dotazům z praxe. Řešíme v nich např. přímý reexport z pohledu daně z přidané hodnoty a povinnosti registrovat se k této dani, postup účtování o vrácené DPH z EU či otázku odpovědnosti účetní za případnou škodu. Opět se vracíme také k problematice smluvních vztahů jediného společníka s.r.o., jednatele a zaměstnance v jedné osobě.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 19. 1. 2015

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

 

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 2/2015

Sociální a zdravotní pojištění v roce 2015
Ing. Marta Ženíšková, Ing. Antonín Daněk

Dotazy z praxe
Kolektiv autorů
  

I. SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015

A. POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ

1. Změny v návaznosti na výši průměrné mzdy

1.1. Redukční hranice
1.2. Maximální vyměřovací základ

2. Změny na základě zákona č. 267/2014 Sb.

2.1. Vyměřovací základ zaměstnance
2.1.1. Změny související s vyměřovacím základem jen ve zdravotním pojištění
2.2. Sazba pojistného 26 % pro zaměstnavatele
2.3. Elektronické předávání údajů orgánům sociálního zabezpečení
2.4. Změny v důchodovém pojištění
2.5. Životní pojištění

3. Zrušení důchodového spoření

B. ÚČAST NA NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ

1. Den nástupu do zaměstnání

2. Podmínky účasti na nemocenském pojištění

2.1. Dohoda o provedení práce
2.2. Zaměstnání ostatní
2.3. Zaměstnání malého rozsahu
2.4. Příklady

3. Zaměstnání malého rozsahu a na DPP

C. POJIŠTĚNÍ OSOB SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÝCH

1. Okruh osob samostatně výdělečně činných

2. Zálohy na pojistné

3. Účast na důchodovém pojištění

4. Roční vyměřovací základ

5. Maximální vyměřovací základ

II. ZMĚNY VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ OD 1. 1. 2015

1. Změny v zákoně č. 592/1992 Sb.
2. Změny v zákoně č. 48/1997 Sb.
3. Změny u osob samostatně výdělečně činných
4. Změny v zákoně o daních z příjmů
5. Regulační poplatky ve zdravotnictví

III. PŘEHLED TRANSAKCÍ SE SPOJENÝMI OSOBAMI
- NOVÁ PŘÍLOHA PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

IV. STANOVISKA K DOTAZŮM


1. Nárok na odpočet DPH
2. Obchodní zástupce na Slovensku
3. Správnost přiřazení plateb k pohledávkám
4. Přímý reexport
5. Smlouva o zajištění reklamy
6. Oprava stroje provedená ve vlastní režii
7. Účtování o vracení DPH z EU
8. Zimní pobyt s lyžováním
9. Jediný společník a jednatel s.r.o.
10. Bezplatné zapůjčení formy ze zahraničí
11. Odpovědnost účetní
12. Vedení účetnictví u spolku vzniklého po 1. 1. 2014

OCHRANNÁ ZNÁMKA „KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH“
(informační dopis Svazu účetních)