Metodické aktuality č. 8/2014

 V pořadí již osmé číslo Metodických aktualit Vás podrobněji provede změnami v daňovém řádu, které přineslo zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a které nabyly účinnosti od 1. 1. 2014. Jedná se jak o přímou novelu daňového řádu, tak o změny jeho dřívější novely provedené zákonem č. 458/2011 Sb. (zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových zákonů a pojistných zákonů). Autorkou výkladu k novinkám v daňovém řádu je JUDr. Alena Kohoutková. – uznávaný odborník v oblasti správy daní.

Dne 4. 8. 2014 byl ve Sbírce zákonů publikován významný nález Ústavního soudu, na základě kterého si pracující starobní důchodci mohou uplatnit základní slevu na dani z příjmů již za rok 2014. Podrobnější informace ke správnému postupu při jejím uplatňování naleznete ve druhé kapitole.

Poslední část publikace obsahuje odpovědi na dotazy z praxe. Tazatelé nás žádali o odborná stanoviska v oblasti účetnictví, daní z příjmů a daně z přidané hodnoty.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 17. 9. 2014

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

 

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 8/2014

Daňový řád 2014
JUDr. Alena Kohoutková
Dotazy z praxe
Kolektiv autorů
 

I. DAŇOVÝ ŘÁD AKTUÁLNĚ

1. Novinky v daňovém řádu od 1. 1. 2014

A. Přímá novela daňového řádu
B. Posun účinnosti změn provedených zákonem č. 458/2011 Sb.

2. Daňová kontrola a postup k odstranění pochybností

2.1. Kdy použít který instrument?
2.2. Pravidla pro daňovou kontrolu podle ustanovení § 85 až § 88 DŘ
2.2.1. Komplikace při zahájení daňové kontroly
2.2.2. Práva a povinnosti v průběhu daňové kontroly
2.2.3. Zpráva o daňové kontrole a ukončení daňové kontroly
2.3. Pár poznámek na adresu postupu k odstranění pochybností

3. Zastupování (plné moci)

4. Podávání dodatečných daňových přiznání

5. Další aktuální problémy

II. NÁLEZ ÚSTAVNÍHO SOUDU KE SLEVĚ NA DANI
PRO STAROBNÍ DŮCHODCE
(Informace Finanční správy ČR ze dne 8. 8. 2014 „Poplatníci pobírající starobní důchod - nejčastější dotazy na uplatnění základní slevy na dani z příjmů fyzických osob“)

III. STANOVISKA K DOTAZŮM


1. Změna právní formy obchodní společnosti a náležitosti daňového dokladu
2. Vyúčtování služeb pronajímatelem
3. Poplatek za systémovou podporu informačního systému
4. Společenství vlastníků jednotek - vedení účetnictví
5. Údaje povinně zveřejňované na internetových stránkách s.r.o.
6. Zaplacená záloha na služby a chybějící konečné vyúčtování
7. Zdaňování úroků z účtu u vybraných veřejně prospěšných poplatníků a SVJ
8. Jízdenky MHD jako daňový doklad
9. Sleva na dani u starobních důchodců
10. Darování nemovitosti zařazené v obchodním majetku
11. Vedení účetnictví externí společností
12. Bytová družstva - nájemné
13. OSVČ – povinné evidence při uplatňování paušálních výdajů
14. Osvobození či zdanění příjmu z prodeje bytu
15. Montáž, oprava a údržba elektrických zařízení z pohledu DPH