Metodické aktuality č. 4/2014

Od 1. 1. 2014 nabyla účinnosti řada změn v zákoně o dani z přidané hodnoty. Co se změnilo oproti loňskému roku? Plátci daně (až na zákonem stanovenou výjimku) musí veškerá podání týkající se daně z přidané hodnoty podávat elektronicky, došlo k dílčí věcné změně v oblasti ručení za DPH při platbě na nezveřejněný účet. Zákon o dani z přidané hodnoty musel reagovat na terminologii nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Dosud poslední novela, provedená zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., přinesla mimo jiné změny v oblasti osvobození od DPH při dodání nemovitých věcí - dochází k zásadnímu rozšíření případů, kdy převod pozemku nebude od DPH osvobozen. Podrobný výklad veškerých významných změn s využitím praktických příkladů a další důležité informace z oblasti DPH naleznete v příspěvku Ing. Václava Bendy.

 Další tematická část MA č. 4/2014 obsahuje odpovědi na dotazy našich čtenářů. Mezi nimi naleznete např. odborný názor na to, jak v účetnictví zachytit opravy a úpravy odpočtu DPH po uvedení dlouhodobého majetku do užívání, které se provádějí při změně rozsahu použití tohoto majetku pro ekonomickou činnost.

 Vyšly: 19. 3. 2014

 Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek - sekce Dotazy.
Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo zavolejte na tel. + 420 221 505 403.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 17. 3. 2014

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

 

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 4/2014

Daň z přidané hodnoty od 1. 1. 2014
Ing. Václav Benda
  

I. ZMĚNY ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2014

1. Úvod

2. Vymezení pojmů

3. Vymezení daňových subjektů a jejich registrace

3.1. Vymezení obratu
3.2. Vymezení osob povinných k dani
3.3. Vymezení plátců daně
3.4. Vymezení identifikované osoby

4. Místo plnění

5. Dodání zboží a poskytnutí služby

5.1. Dodání zboží
5.2. Poskytnutí služby

6. Pořízení zboží z jiného členského státu

7. Daňové doklady

8. Sazby daně

9. Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně

9.1. Finanční činnosti
9.2. Dodání nemovitých věcí
9.3. Nájem nemovitých věcí

10. Odpočet daně

11. Režim přenesení daňové povinnosti

12. Správa daně v tuzemsku

12.1. Čísla bankovních účtů
12.2. Zdaňovací období
12.3. Evidence pro účely DPH
12.4. Daňové přiznání a splatnost daně
12.5. Povinná elektronická forma podání
12.6. Nespolehlivý plátce
12.7. Ručení příjemce zdanitelného plnění

II. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Ukončení provozování zemědělské činnosti
2. Vstupní cena majetku při krácení nároku na odpočet DPH
3. Prodej závodu z pohledu kupujícího
4. Pozemky a stavby v účetnictví od 1. 1. 2014
5. Přeúčtování odložené daně
6. Účtování - pokládka zámkové dlažby, zastřešení chodníku, zřízení vodovodní přípojky
7. DPH a podnájem