Metodické aktuality č. 2/2014

Od 1. 1. 2014 dochází k významným změnám v sociálním pojištění zaměstnanců a OSVČ, s novinkami v této oblasti Vás podrobně seznámí Ing. Marta Ženíšková z Ministerstva práce a sociálních věcí. Od nového roku se mění redukční hranice pro dávky nemocenského pojištění i náhrady mzdy, končí také dočasné opatření v oblasti nemocenského pojištění - nemocenské náleží opět od 15. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti. Změny se dále týkají okruhu nemocensky pojištěných osob a podmínek účasti zaměstnanců na nemocenském pojištění – tyto změny jsou detailněji vysvětleny na řadě praktických příkladů. V důchodovém pojištění OSVČ nastává změna při posuzování výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti, mění se i podmínky pro stanovení maximálního měsíčního základu pro nemocenské pojištění.

Druhá část Metodických aktualit č. 2/2014 obsahuje odpovědi na dotazy z praxe. Nevíte si rady se zaúčtováním pomocného materiálu k nově pořizovanému přístroji? Máte pronajaty nebytové prostory, provádíte za částečného finančního přispění majitele jejich rekonstrukci a potřebujete poradit, jak postupovat v účetnictví a daních? Přemýšlíte, jak správně účtovat o virtuální peněžence a odvádět DPH? Provozujete e-shop, zasíláte zboží na dobírku a nevíte, jak řešit z pohledu DPH vrácení nevyzvednutých zásilek? Zpracovaná stanoviska k těmto i dalším dotazům Vás mohou inspirovat při řešení konkrétních účetních a daňových problémů.

Vyšly: 22. 1. 2014

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek - sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo zavolejte na tel. + 420 221 505 403.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 15. 1. 2014

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

 

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 2/2014

Sociální pojištění od 1. 1. 2014 a dotazy z praxe
Ing. Marta Ženíšková a kolektiv autorů
 


I. ZMĚNY V SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ OD 1. 1. 2014

A. ZMĚNY V POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ OD 1. 1. 2014

1. Změny v poskytování nemocenského

2. Změny v návaznosti na výši průměrné mzdy

3. Změny v zákonném opatření Senátu č. 344/2013 Sb.

3.1. Změny v okruhu nemocensky pojištěných osob
3.2. Počátek výkonu činnosti a skončení zaměstnání
3.3. Změny v podmínkách účasti na nemocenském pojištění
3.3.1. Podmínky účasti na nemocenském pojištění
3.3.2. Krátkodobé zaměstnání (do 31. 12. 2013)
3.3.3. Dohoda o provedení práce
3.3.4. Zaměstnání malého rozsahu
3.3.5. Zaměstnání ostatní
3.4. Oznamovací povinnost zaměstnavatele
3.5. Souhrnné příklady k okruhu pojištěných osob a k účasti na nemocenském pojištění
3.6. Smluvní zaměstnanci
3.7. Další změny v sociálním pojištění
3.7.1. Navazující zaměstnání stejného druhu
3.7.2. Maximální vyměřovací základ
3.7.3. Dluh v nemocenském pojištění
3.7.4. Dohody o provedení práce a zaměstnání malého rozsahu
3.7.5. Stanovení denního vyměřovacího základu
3.7.6. Krátkodobé zaměstnání (přechodné ustanovení)
3.7.7. Elektronická komunikace
3.7.8. Změny v návaznosti na nový občanský zákoník

B. ZMĚNY V POJIŠTĚNÍ OSVČ OD 1. 1. 2014

1. Změny v návaznosti na výši průměrné mzdy

2. Zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb.

2.1. Účast na důchodovém pojištění OSVČ vedlejší
2.2. Měsíční základ pro pojistné na nemocenské pojištění
2.3. Vedlejší činnost v části měsíce
2.4. Důchodové spoření
2.5. Nemocenské

II. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Předání účetnictví
2. Úmrtí společníka s.r.o.
3. Přenesení daňové povinnosti – daňový doklad
4. Kurz pro přepočet cestovních náhrad
5. Pomocný materiál jako součást dlouhodobého hmotného majetku
6. Příspěvek pronajímatele na technické zhodnocení
7. Poskytnutí stravenek zaměstnanci na dohodu o provedení práce
8. Náklady na školení zaměstnanců
9. Auto na leasing - postoupení
10. OSVČ vedoucí daňovou evidenci
11. Pokládka podlahových krytin v SRN
12. Projektová dokumentace ke stavbě jako dar
13. Paušální výdaj na dopravu v dodatečném daňovém přiznání
14. Finanční dar
15. Virtuální peněženka
16. Pořízení strojů z EU a povinnost registrace k DPH
17. Uplatnění daňového zvýhodnění na děti partnerky
18. Raut poskytnutý na pracovní cestě
19. Likvidace části stávající stavby v důsledku nové výstavby
20. Odpis pohledávky po vydání soudního rozsudku
21. SVJ – účtování o nebytovém prostoru, anténním systému, rekonstrukci výtahů
22. Bytové družstvo
23. Nemocnice – účtování o přijatých peněžních darech
24. Vybudování manipulační plochy
25. DPH u zásilkového prodeje
26. Uplatnění nároku na odpočet DPH
27. Nemocnice – účtování o přijatých bonusech