Metodické aktuality č. 9/2013

Deváté číslo Metodických aktualit Vám přináší podrobnější výklad k právní úpravě věcí a věcných práv v novém občanském zákoníku. Zásadním způsobem se změní vymezení věcí a jejich druhů, k velkým změnám dojde i v oblasti nabývání vlastnického práva. Zorientovat se v rozdílnosti nové a stávající právní úpravy, pochopit, co je věcí hmotnou a nehmotnou, movitou a nemovitou nebo jaký je nový právní režim staveb, Vám opět pomůže JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL. M. Ve svém článku se detailněji věnuje i problematice nabytí vlastnického práva od neoprávněného a novým nástrojům ochrany vlastníků nemovitostí před jejich odcizením.

Řešíte fúzi dvou společností a daňové odpisování nemovitosti, kterou si před sloučením od zanikající společnosti pronajímala nástupnická společnost a provedla na ní technické zhodnocení? Nevíte, jak u nově registrovaného plátce správně určit výši nároku na odpočet DPH u auta, které pořídil v předcházejícím roce? Nakupujete software od zahraniční společnosti a nejste si jisti, jaké povinnosti z titulu daně z příjmů Vám tím vznikají? Na tyto i další otázky naleznete odpovědi v další tematické části časopisu

Vyšly: 17. 10. 2013

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek - sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo zavolejte na tel. + 420 221 505 403.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 15. 10. 2013

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

 

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 9/2013

Věci a věcná práva podle NOZ
JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.
 I. VĚCI A VĚCNÁ PRÁVA V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU

1. Systém a povaha právní úpravy
2. Pojem věci
3. Věci hmotné a nehmotné
4. Věc hromadná
5. Cenný papír a zaknihovaný cenný papír
6. Věci movité a nemovité

6.1. Výčet nemovitostí
6.2. Právní režim staveb
6.2.1. Stavba coby součást pozemku
6.2.2. Stavba coby součást práva stavby
6.2.3. Stavba jako předmět nájmu, pojištění či náhrady škody?
6.2.4. Stavba jako předmět evidence v katastru nemovitostí
6.2.5. Stavba v přechodném režimu (jako relikt současnosti)
7. Veřejný statek
8. Převod vlastnického práva

8.1. Převod věci nezapsané ve veřejném seznamu (běžného zboží)
8.2. Převod věci zapsané ve veřejném seznamu
8.3. Převod cenných papírů
9. Nabytí vlastnického práva od nevlastníka
9.1. Nabytí věci movité – dle způsobu
9.2. Revoluce: nabytí nemovitosti od nevlastníka
9.3. Ochrana (včasnou) poznámkou spornosti
9.4. Ochrana (včasnou) informovaností (sledování změn)
9.5. Ochrana věcněprávním zákazem zcizení
9.6. Ochrana ještě po celý rok 2014

II. INFORMACE GFŘ K RUČENÍ ZA NEZAPLACENOU DAŇ
DLE USTANOVENÍ § 109 ODST. 2 PÍSM. C) ZÁKONA
Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN „ZÁKON O DPH


III. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Důchodové spoření – povinnosti zaměstnavatele
2. Pronájem rekreačního objektu
3. Fúze společností – daňové odpisování nemovitosti
4. Omezující podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě
5. Poskytování služeb identifikovanou osobou
6. Nárok na odpočet daně u dlouhodobého majetku při registraci k DPH
7. Správná sazba DPH
8. Uplatnění DPH u podnájmu nebytových prostor neplátci
9. Plátce DPH a povinnost mít účet
10. OSVČ – nákladní automobil nezahrnutý do obchodního majetku
11. Odpočet příspěvků zaplacených na penzijní připojištění
12. Zaměstnanci ve sdružení bez právní subjektivity
13. Přerušení studia a daňové zvýhodnění
14. Prodloužená záruka výrobku – účtování u výrobce
15. Dovoz software ze zahraničí