Metodické aktuality č. 7/2013

První část tohoto čísla Metodických aktualit je zaměřena na oblast správy daní. Autoři JUDr. Alena Kohoutková a JUDr. Jaroslav Kobík pro Vás připravili stručný komentář k nejvýznamnějším změnám v daňovém řádu, které nabyly účinnosti od 1. 1. 2013. Protože praxe přináší řadu problémů a výkladových nejasností, rozhodli se autoři zařadit i vybrané příklady sporných situací v daňovém řízení. Návrhu jejich možného řešení předchází právní posouzení celé věci.

V následujícím textu jsme se věnovali odborným dotazům z praxe. Řešili jsme dotazy týkající se mezinárodního zdanění (určení daňového rezidentství, pronájem speciálních dopravních návěsů), vyjadřovali jsme se k otázce příjmů z příležitostné činnosti či k daňovému posouzení příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením pobíraného OSVČ. Zodpověděli jsme dotaz vztahující se k uplatňování daňového zvýhodnění na dítě u spolupracujících osob v roce 2013. Podrobněji jsme se také zabývali problematikou emitovaných dlouhodobých dluhopisů, a to jak z hlediska účetního, tak z hlediska daňového. Jako již tradičně řada dotazů směřovala do oblasti daně z přidané hodnoty. Snažili jsme se Vám např. poradit, jak vystavit opravný daňový doklad, jestliže obchodní partner po uskutečnění plnění přestal být plátcem ve své zemi, jak správně postupovat při uplatňování DPH v rámci zvláštního režimu u cestovních služeb či jaká pravidla platí pro uplatňování této daně v případě činnosti exekutora. Podrobný přehled řešených dotazů naleznete v obsahové části MA č. 7/2013.

Vyšly: 19. 6. 2013

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek - sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo na tel. + 420 221 505 403

Vydal Svaz účetních České republiky dne 17. 6. 2013

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 7/2013

Aktuality ze správy daní, dotazy z praxe
JUDr. Alena Kohoutková, JUDr. Jaroslav Kobík a kolektiv autorů
 
I. AKTUALITY ZE SPRÁVY DANÍ

1. Legislativní vývoj

1.1. Daňový řád
1.2. Finanční správa

2. Sporné situace v daňovém řízení
2.1. Byl správně spočítán úrok?
2.2. Doba trvání postupu k odstranění pochybností
2.3. Doměření daně

II. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Určení daňového rezidentství
2. Pronájem speciálních dopravních návěsů
3. Vícestranný obchod
4. Odpočet úroků z hypotečního úvěru
5. Studující zaměstnankyně
6. Pohledávka za dlužníkem v konkurzu
7. Příjem z jednorázové výpomoci
8. OSVČ uplatňující paušální výdaje – prodej motorky používané k podnikání
9. Zatřídění nové ICT technologie
10. Intrakomunitární plnění – reklamace
11. Roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti
12. Neupsané emitované dlouhodobé dluhopisy
13. Příspěvek na mzdu od úřadu práce
14. Uplatnění DPH v oblasti cestovního ruchu
15. Činnost exekutora a uplatňování DPH
16. Výpočet DPH
17. Vrácení vadného stroje a uplatňování daňových odpisů
18. Ukončení činnosti s.r.o.
19. Nástavba budovy s bytovými jednotkami - vyrovnání odpočtu DPH
20. Příležitostný příjem
21. Starobní důchodce - povinnost podat daňové přiznání
22. Účetnictví občanského sdružení
23. Sazba DPH při přefakturaci spotřeby plynu za rok 2012
24. Slevy pro zaměstnance
25. Spolupracující osoba a uplatnění daňového zvýhodnění na dítě v roce 2013