Metodické aktuality č. 5/2013

Při uplatňování zákona o dani z přidané hodnoty v praxi se plátci i daňoví poradci dostávají do situací, kdy si nejsou zcela jisti správnou aplikací určitého ustanovení, kdy se setkávají s jeho různými výklady. V takových případech nabývá na významu judikatura Soudního dvora Evropské unie (ESD). Rozhodnutí ESD jsou závazná pro všechny členské státy, jeho výkladem jsou vázány také vnitrostátní soudy. V pořadí již pátém čísle Metodických aktualit máte možnost seznámit se s nejvýznamnějšími rozsudky ESD ve vybraných oblastech DPH. Jejich stručnou charakteristiku pro Vás připravila Ing. Olga Hochmannová, v několika případech uvádí i navazující rozsudky Nejvyššího správního soudu ČR.

Další dvě kapitoly jsou věnovány aktuálnímu tématu ručení za nezaplacenou DPH a jeho účtování. Autorkou příspěvku je Ing. Jana Dlabačová.

I v tomto čísle MA naleznete odborná stanoviska k dotazům našich čtenářů. V jejich rámci jsme se zamýšleli např. nad účetním zachycením úrokového swapu (derivátu k obchodování) či účtováním smluv EPC (dodávek energetických služeb se smluvně zaručenou úsporou). Detailněji jsme se zabývali povinností podnikajících zahraničních fyzických osob stát se účetní jednotkou podle platného zákona o účetnictví. Několik dotazů již tradičně směřovala do daňové oblasti. Snažili jsme se zaujmout stanovisko i k vybraným problémům společenství vlastníků jednotek.

Vyšly 23. 4. 2013

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek - sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz  nebo na tel. + 420 221 505 403

Vydal Svaz účetních České republiky dne 16. 4. 2013

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

 

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 5/2013

Evropská judikatura k DPH
Ing. Olga Hochmannová a kolektiv autorů
 

I. JUDIKATURA SOUDNÍHO DVORA EVROPSKÉ UNIE K DPH

Úvod
1. Předmět daně, ekonomická činnost
2. Místo plnění při dodání zboží
3. Dodání zboží
4. Plnění, která nejsou dodáním zboží (prodej podniku, obchodní vzorky)
5. Určení charakteru zdanitelného plnění - dodání zboží nebo poskytování služeb
6. Vznik povinnosti přiznat daň
7. Základ daně
8. Oprava základu daně a výše daně
9. Jedno nebo více plnění, plnění hlavní a vedlejší
10. Nájem nemovitostí, služby související s nájmem nemovitostí
11. Osvobození zdravotních služeb od DPH
12. Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu a při vývozu zboží
13. Odpočet daně
14. Zvláštní režim pro cestovní službu

II. ÚČTOVÁNÍ RUČENÍ V DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY

III. Informace GFŘ k ručení za nezaplacenou daň
dle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZÁKONA O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY

IV. STANOVISKA K DOTAZŮM


1. Úrokový swap
2. Podnikající zahraniční fyzická osoba
3. Problematika SVJ
4. Účtování o smlouvách EPC
5. Odborné lékařské vyšetření a nárok na pracovní volno
6. Prodej zboží přes e-shop a DPH
7. Účtování tržeb v restauraci
8. Zdanění jednorázového příjmu studenta
9. Nákup pohárů pro sportovní turnaj
10. Náležitosti daňového dokladu
11. Nárok na dovolenou