Metodické aktuality č. 3/2013

Od 1. ledna 2013 došlo v oblasti daně z přidané hodnoty k velkým změnám. Novelou č. 500/2012 Sb. se zvýšily sazby DPH o jeden procentní bod, některé položky byly přeřazeny ze snížené sazby do zvýšené sazby daně. Rozsáhlé metodické a technické změny zákona o dani z přidané hodnoty, vyplývající z příslušné legislativy EU, však přinesla tzv. technická novela - zákon č. 502/2012 Sb. Obsahuje např. přesnější vymezení místa poskytnutí u některých služeb, zcela novou úpravu vystavování a uchovávání daňových dokladů (listinných i elektronických) vč. požadavků na věrohodnost jejich původu, neporušenost jejich obsahu a čitelnost, nová registrační pravidla (vč. zavedení nové kategorie tzv. identifikovaných osob) či nový institut nespolehlivého plátce. Změny se dotkly i délky zdaňovacího období nebo ručení za daň. Podrobný komentář (s využitím praktických příkladů) k těmto i dalším zásadním změnám v legislativní úpravě DPH naleznete v MA č. 3/2013. Autorem je Ing. Václav Benda.

V závěru tohoto čísla se můžete seznámit se stanovisky k dotazům z oblasti účetnictví a daní.

Vyšly: 20. 2. 2013

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek - sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo na tel. + 420 221 505 403

Vydal Svaz účetních České republiky dne 22. 2. 2013

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 3/2013

Ing. Václav Benda a kolektiv autorů
 

I. ZMĚNY ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2013                                                                                            

1. Úvod
2. Změna sazeb daně
3. Základní pojmy
4. Vymezení daňových subjektů

4.1. Registrace plátce
4.1.1. Registrace plátce při překročení limitu obratu
4.1.2. Registrace osoby povinné k dani jako plátce ve sdružení bez právní subjektivity
4.1.3. Registrace osoby povinné k dani jako plátce ze zákona v ostatních případech
4.1.4. Dobrovolná registrace osoby povinné k dani jako plátce
4.2. Registrace osoby povinné k dani jako identifikované osoby
5. Místo plnění u služeb
6. Daňové doklady

6.1. Vymezení daňového dokladu a pravidla a lhůty pro jeho vystavení
6.2. Náležitosti a typy daňových dokladů
6.3. Věrohodnost původu, neporušenost obsahu, čitelnost a uchovávání daňových dokladů
6.4. Změny související se změnami v oblasti daňových dokladů
6.4.1. Přiznávání daně na výstupu u tuzemských zdanitelných plnění
6.4.2. Přiznávání daně při pořízení zboží z jiného členského státu
6.4.3. Přiznávání dodání zboží do jiného členského státu
7. Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně
7.1. Poštovní služby
7.2. Finanční činnosti
7.3. Penzijní činnosti
7.4. Pojišťovací činnosti
7.5. Převod a nájem nemovitostí
8. Odpočet daně
9. Přenesení daňové povinnosti
10. Správa daně v tuzemsku

10.1. Uvádění a zveřejňování čísel účtů
10.2. Zdaňovací období
10.3. Evidence pro účely DPH
10.4. Nespolehlivý plátce
10.5. Ručení
10.5.1. Ručení oprávněného příjemce
10.5.2. Ručení příjemce zdanitelného plnění
10.5.3. Zvláštní způsob zajištění daně

II. STANOVISKA K DOTAZŮM
1. Dárkové poukazy na zboží
2. Vedení účetnictví v Kč a v cizích měnách
3. Zaměstnanec a člen představenstva
4. Příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění
5. Čerpání dovolené po skončení mateřské dovolené
6. DPH – změna zdaňovacího období pro rok 2013
7. Vyúčtování přeplatku na zálohách a správná sazba DPH
8. Kabeláž k audiovizuální technice