Metodické aktuality č. 8/2012

Daňoví poplatníci a plátci nebo osoby, které je zastupují, jsou nuceni řešit celou řadu situací při kontaktu se správci daní. Aby byli úspěšní při plnění svých daňových povinností i uplatňování svých práv, měli by dobře znát daňový řád, podle kterého se při správě daní postupuje již druhým rokem. Tento stěžejní daňový procesní předpis přinesl řadu změn i nové vymezení pojmů, institutů a postupů, které byly do nabytí jeho účinnosti používány. V MA č. 8/2012 jsme se tentokrát zaměřili na ty oblasti správy daní, které se dotýkají téměř všech daňových subjektů a v nichž se v praxi často chybuje. JUDr. Jaroslav Kobík - daňový poradce a předseda sekce pro správu daní a poplatků Komory daňových poradců ČR - pro Vás zpracoval přehledný odborný komentář k vybraným tématům. Těmi jsou účastenství daňových subjektů na daňovém řízení vč. jejich zastupování, dokazování a postavení svědka v důkazním řízení, posečkání úhrady daně a rozložení její úhrady na splátky. V rámci výkladu Vás seznámí také s dosavadní zásadní judikaturou, která je aplikovatelná i v podmínkách daňového řádu.
V další části tohoto čísla se věnujeme dotazům z praxe, které nám do redakce průběžně zasílají naši čtenáři. Můžete se seznámit se zpracovanými stanovisky k aktuálním problémům z oblasti účetnictví, daní a dalších souvisejících oblastí.

Vyšlo: 19. 9. 2012

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek - sekce Dotazy. Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz .

Vydal Svaz účetních České republiky dne 18. 9. 2012

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah........................ obalka ma

I. K VYBRANÝM OBLASTEM DAŇOVÉHO ŘÁDU
 
Úvod
1. Účastenství na daňovém řízení
§ 24 - Procesní způsobilost
§ 21 – Plátcova pokladna
§ 25 - Zástupce
§ 27 - Zmocněnec
§ 28
§ 29 - Omezení zmocnění
§ 30 - Společné zastupování
§ 31 - Odborný konzultant
 
2. Posečkání úhrady daně, rozložení její úhrady
na splátky
§ 156 - Posečkání
§ 157
 
3. Dokazování a postavení svědka v důkazním řízení
§ 92 odst. 3 a 4 - Dokazování (důkazní břemeno)
§ 93 odst. 1 - Důkazní prostředky
§ 92 odst. 2 - Dokazování (úplnost zjištění rozhodných
skutečností)
§ 92 odst. 6 – Dokazování (účast třetí osoby)
§ 96 - Svědci
 
II. UPOZORNĚNÍ NA NOVELU ZÁKONA
O ÚČETNICTVÍ
 
III. INFORMACE GFŘ VYDANÁ VE SPOLUPRÁCI
S ČSÚ k některým otázkám zatřídění stavebních prací
dle oddílů 41 až 43 klasifikace CZ-CPA ve vztahu
k režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví
na DPH
 
IV. STANOVISKA K DOTAZŮM
1. Sazba DPH u prodeje krmiva pro psy
2. Oprava lesní cesty a uplatnění DPH
3. Oprava a údržba neprůmyslových klimatizačních
jednotek
4. Vystavení daňového dokladu
5. Povinnost vedení účetnictví u OSVČ
6. Osobní náklady OSVČ v rámci veřejného projektu
7. Faktura za převedení internetových stránek a e-shopu
8. Okamžik účtování o výnosu
9. Příjmy z pronájmu společných prostor u vlastníka
bytové jednotky
10. Vypůjčený automobil
11. Ukončení podnikání a vyměřovací základ
na sociální a zdravotní pojištění
12. Náklady související s pořádáním výstav
13. Domácí porážka jalovice
14. Darování rodinného domu po osvobození od daně
z příjmů
15. Účtování mléčné kvóty
16. Spolupracující manželé a ukončení podnikání manžela
17. Převod pozemku