Metodické aktuality č. 7/2012

Pokud se chcete zorientovat v problematice DPH u zahraničních dodávek zboží a vyvarovat se zbytečných chyb a omylů při uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek či při dovozu a vývozu zboží, doporučujeme Vám Metodické aktuality č. 7/2012, ve kterých naleznete podrobný výklad Ing. Václava Bendy. Autor Vám objasní základní pravidla a principy zdaňování či osvobození těchto obchodů a s pomocí konkrétních příkladů Vás upozorní na nejčastější chyby, kterých se plátci v praxi dopouštějí. Věnuje se také specifickým případům, jako je např. dodání zboží v systému „call off stock“ či zjednodušený postup v třístranném obchodu.
Druhou tématickou část tvoří aktuální příklady účtování DPH, které pro Vás zpracovala auditorka a daňová poradkyně Ing. Jana Dlabačová. Tato část volně navazuje na sérii příspěvků publikovaných v rámci ročníku 2011, ve kterých jsme se věnovali změnám v oblasti DPH z pohledu účetnictví.
Na závěr jsme připojili několik odborných stanovisek k dotazům našich čtenářů.

Vyšlo: 20. 6. 2012

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek - sekce Dotazy.
Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 15. 6. 2012

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah........................ obalka ma

I. DPH PŘI OBCHODOVÁNÍ SE ZBOŽÍM V RÁMCI EU
   A SE TŘETÍMI ZEMĚMI
1. Úvod
2. Místo plnění

2.1. Místo plnění při dodání zboží
2.2. Místo plnění při pořízení zboží
2.3. Místo plnění při dovozu zboží
3. Pořízení zboží z jiného členského státu
4. Dodání zboží do jiného členského státu
5. Specifické postupy při pořízení zboží z jiného
    členského státu a při dodání zboží do jiného členského státu

5.1. Přemístění zboží
5.1.1. Přemístění zboží do tuzemska
5.1.2. Přemístění zboží z tuzemska
6. Vícestranné obchody při intrakomunitárním
     dodání zboží

6.1. Vícestranný obchod při pořízení zboží z jiného
        členského státu
6.2. Vícestranný obchod při dodání zboží do jiného
        členského státu
7. Zjednodušený postup v třístranném obchodu
8. Zasílání zboží
9. Dodání a pořízení nových dopravních prostředků

9.1. Pořízení nového dopravního prostředku z jiného
       členského státu
9.2. Dodání nového dopravního prostředku
       do jiného členského státu
10. Dovoz zboží
11. Vývoz zboží do třetích zemí

II. AKTUÁLNÍ  ÚČETNÍ  PŘÍPADY  VE  VAZBĚ
     NA ÚČTOVÁNÍ DPH
1. Úpravy odpočtu DPH při uplatnění odpočtu daně
    v poměrné výši u dlouhodobého majetku od 1. 4. 2011
2. Chybná DPH na výstupu ve stavebnictví od 1. 1. 2012
3. Kurz při opravě základu daně z přidané hodnoty
    a výše daně od 1. 1. 2012
4. Účtování nároku na odpočet daně z přidané
    hodnoty na přelomu účetního období
5. Dohadné účty pasivní, výdaje příštích období
6. Účtování záloh a DPH

6.1. Účtování záloh a DPH
6.2. Přenesení daňové povinnosti dle § 92a
6.3. Možnost zjednodušení u služeb
6.4. Vrácení zálohy

III. STANOVISKA K DOTAZŮM
1. Bazén u rodinného domu a položení venkovní
    zámkové dlažby
2. Dlouhodobý nehmotný majetek a jeho technické
    zhodnocení
3. Exekuce – nezabavitelná částka na děti
4. Uplatňování měsíčních slev na dani u záloh na daň
    z příjmů ze závislé činnosti
5. Odpisy hmotného majetku ve sdružení fyzických osob
6. Položení koberců a přenesená daňová povinnost

Stanovisko Generálního finančního ředitelství k rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu 5 Afs 45/2011-94 ve věci zdanění
kurzových rozdílů

SEMINÁŘ NÁRODNÍ ÚČETNÍ RADY