Metodické aktuality č. 6/2012

Metodické aktuality č. 6/2012 jsou tématicky zaměřeny na zaměstnanecké benefity. Každý zaměstnavatel o poskytování zaměstnaneckých výhod rozhoduje individuálně, snahou je samozřejmě motivovat své zaměstnance k lepšímu pracovnímu výkonu. Pro zaměstnavatele i zaměstnance však je důležité posoudit, jaké daňové dopady konkrétní benefit má - ne vždy to bývá výhodné. Chcete znát odpověď na to, kdy se na straně zaměstnavatele bude jednat o daňový náklad, kdy půjde o zdanitelný příjem zaměstnance a zda je nutné z hodnoty daného benefitu odvést pojistné na sociální a zdravotní pojištění? Pak Vám doporučujeme příspěvek Ing. Jany Dlabačové (auditorky a daňové poradkyně), ve kterém nechybí ani daňové souvislosti z pohledu daně z přidané hodnoty.

Ve druhé části publikace naleznete odpovědi na četné dotazy našich čtenářů z oblasti účetnictví a daní. Převážná část se týká podnikatelských subjektů, věnovali jsme se ale také několika dotazům z oblasti účtování vybraných účetních jednotek.

Vyšlo: 17. 5. 2012

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek - sekce Dotazy.
Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz

Vydal Svaz účetních České republiky dne 15. 5. 2012

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah........................ obalka ma

I. ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY
1. Zaměstnanecké výhody z pohledu zaměstnavatele

1.1. Daň z příjmů právnických osob
1.2. Pojistné hrazené zaměstnavatelem
1.3. Daň z přidané hodnoty
2. Zaměstnanecké výhody z pohledu zaměstnance
2.1. Daň z příjmů ze závislé činnosti
2.2. Pojistné srážené zaměstnanci
3. Některé zaměstnanecké výhody
3.1. Závodní stravování
3.2. Automobil pro služební i soukromé účely
3.3. Penzijní připojištění, penzijní pojištění a soukromé
životní pojištění
3.4. Vzdělávání
3.5. Přechodné ubytování
3.6. Doprava do zaměstnání
3.7. Rekreace, kultura, sport
3.8. Nealkoholické nápoje
3.9. Dary a zvýhodněné ceny
3.10. Pracovnělékařské služby, zdravotnická zařízení
3.11. Půjčky zaměstnancům
3.12. Podnikové stipendium (motivační příspěvek)
3.13. Zaměstnanecké akcie
II. STANOVISKA MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH
VĚCÍ ČR
III. INFORMACE Z JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍHO
VÝBORU
IV. INFORMACE GFŘ A MF K NOVELE ZÁKONA
O DPH 2012
V. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek – evidence dle
vyhlášky č. 410/2009 Sb.
2. Vložení majetku krajem do obchodních společností
3. Vybrané účetní jednotky - účtování o dlouhodobém
majetku
4. Účtování časového rozlišení u transferu – u příjemce
5. Prodej materiálu ze zbouraného dřevěného domu
6. Nezaplacené úroky z úvěru
7. Malá vodní elektrárna – výměna technologického
vybavení
8. Veletrh v Německu – uplatnění DPH
9. Vlastní dítě neuvedené v rodném listě
10. Oprava auta hrazená pojišťovnou v daňové evidenci
11. Výměna potrubního rozvodu
12. Přerušení podnikání a prodej aut
13. Zdanění příjmů českého herce – daňového
rezidenta SRN
14. Obchodování s akciemi
15. Šeky pro zaměstnance na odběr zboží
16. Obrat pro účely DPH u praktické lékařky
17. Dohoda o provedení práce a pracovní cesty
18. Nárok na dovolenou při zkráceném úvazku
19. Krácení dovolené a její proplacení
20. Souběh smlouvy o dílo a dohody o provedení práce
21. Spořící účet na jméno jednatele