Metodické aktuality č. 2/2012

Dnem 1. 1. 2012 nabyla účinnosti celá řada právních předpisů upravujících oblast sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Za všechny lze uvést např. zákon č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákoník práce a další související zákony, který nově upravuje účast na nemocenském pojištění zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce, či zákon č. 470/2011 Sb., kterým se mění zákon o nemocenském pojištění a další zákony.

Nejvýznamnější věcnou změnou, kterou přináší novela zákona o nemocenském pojištění, je rozšíření okruhu nemocensky pojištěných osob, a to o zaměstnance činné na základě dohody o provedení práce, společníky a jednatele s.r.o., komanditisty, členy družstva činné v orgánech družstva, členy kolektivních orgánů právnických osob, likvidátory, prokuristy a vedoucí organizačních složek zahraničních právnických osob. Nově je pro účely sociálního zabezpečení stanoven vyměřovací základ u OSVČ, mění se jeho minimální a maximální výše. S těmito i dalšími změnami Vás podrobně seznámí Ing. Marta Ženíšková z MPSV ČR. Výklad je doplněn řadou konkrétních příkladů.

V rámci tohoto čísla MA jsou dále stručně komentovány některé další změny platné pro rok 2012, jako je např. povinné krácení stravného poskytovaného zaměstnancům na pracovních cestách. Zařadili jsme také odpovědi na dotazy našich čtenářů.

Vyšlo: 20. 1. 2012

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz.

 

 

Vydal Svaz účetních České republiky dne 16. 1. 2012

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

 Obsah........................obalka ma

I. ZMĚNY OD 1. LEDNA 2012 V NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉM
1. Změny v návaznosti na výši průměrné mzdy
2. Změny v okruhu pojištěných osob
3. Změny v podmínkách účasti na nemocenském pojištění
3.1. Charakteristika krátkodobého zaměstnání
3.2. Charakteristika zaměstnání malého rozsahu
3.3. Charakteristika zaměstnání ostatního
3.4. Dohody o provedení práce (DPP)
4. Přechod zaměstnání 2011/2012
5. Změny v podmínkách nároku na dávky
nemocenského pojištění a jejich poskytování
6. Rozhodné období a denní vyměřovací základ (změny)
7. Dávky nemocenského pojištění
8. Povinnosti a postupy v nemocenském pojištění
9. Změny v navazujících předpisech
10. Změny v pojištění OSVČ

II. ZMĚNY VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ
1. Změny minimálních a maximálních hranic
2. Změny v okruhu plátců pojistného – zaměstnanců
3. Změna v době, na kterou lze snížit OSVČ výši zálohy na pojistné
4. Splatnost doplatku na pojistném
5. Prodloužení lhůt

III. JINÉ ZAJÍMAVOSTI ROKU 2012
1. Sazby DPH
2. Daňové zvýhodnění na dítě
3. Základní sleva na poplatníka
4. Krácení tuzemského a zahraničního stravného

IV. STANOVISKA K DOTAZŮM
1. Postoupení pohledávky
2. Přefakturace letenky
3. Zdanění příjmů komparsistů
4. Osobní auto využívané oběma manželi k podnikání
5. Software vytvořený vlastní činností
6. Nákup ojetého osobního automobilu
7. Kus navíc při nákupu zboží
8. Uchování účetnictví v elektronické podobě
9. Veřejná výzkumná instituce - prodej dlouhodobého majetku
10. Nárok na odpočet DPH
11. Sady a vinice vytvořené vlastní činností – účtování u neziskové organizace
12. DPH při poskytnutí osobního automobilu zaměstnanci k soukromým účelům