Metodické aktuality č. 6/2011

Do šestého čísla Metodických aktualit jsme jako úvodní téma zařadili pořizování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Z obsahového hlediska je odborný výklad zaměřen na pořízení dlouhodobého majetku na základě kupní smlouvy (vč. možné výhrady vlastnictví), ať již je financování zajištěno z vlastních zdrojů nebo úvěrem, a dále na pořízení formou finančního leasingu. Samostatná kapitola je věnována problematice uvedení pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání. Autory příspěvku jsou Ing. Jana Pilátová a Ing. Jaroslav Jiřík.
Z aktuálních témat se věnujeme smluvním vztahům uzavíraným při poskytování motivačního příspěvku na vzdělání a dále účtování opravy výše DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení ve vazbě na přijatý závěr Koordinačního výboru. Otiskujeme také nové stanovisko Generálního finančního ředitelství k uplatňování DPH u skont a bonusů.
Ani v tomto čísle nechybí odpovědi na praktické dotazy našich čtenářů z oblasti účetnictví a daní.

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 11. 5. 2011

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah........................obalka ma

I. POŘIZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU
1. Pořízení z vlastních zdrojů
1.1. Koupě
1.2. Koupě s výhradou vlastnictví
2. Pořízení z cizích zdrojů
2.1. Úvěr poskytnutý bankou
2.2. Úvěr poskytnutý jiným subjektem než je banka
2.3. Smlouvy o výpůjčce po dobu zajištění závazků převodem práva
3. Splnění podmínek pro zařazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku do užívání
4. Finanční leasing
4.1. Finanční leasing - shrnutí změn týkajících se minimální doby trvání finančního leasingu
4.1.1. Smlouvy uzavřené do 31. 12. 2007
4.1.2. Smlouvy uzavřené od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009
4.1.3. Smlouvy uzavřené od 1. 4. 2009 do 31. 12. 2010
4.1.4. Minimální doba nájmu od 1. 1. 2011
4.1.5. Minimální doba trvání nájmu v případě finančního leasingu hmotného majetku,
     u kterého pronajímatel uplatňuje mimořádné odpisy v souladu s § 30a zákona o daních z příjmů
4.1.6. Minimální doba trvání nájmu v případě finančního leasingu hmotného majetku,
     u kterého pronajímatel uplatňuje odpisy v souladu s § 30b zákona o daních z příjmů
4.2. Postup účtování finančního leasingu

II. MOŽNOST UZAVŘENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU SE ŽÁKEM
NEBO STUDENTEM VE VAZBĚ NA POSKYTOVÁNÍ MOTIVAČNÍHO PŘÍSPĚVKU
1. Smlouva o uzavření smlouvy budoucí
2. Nepojmenovaná smlouva

III. ÚČTOVÁNÍ OPRAVY VÝŠE DPH U POHLEDÁVEK ZA DLUŽNÍKY V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ
IV. INFORMACE GFŘ K UPLATŇOVÁNÍ DPH U TZV. SKONT A BONUSŮ

V. STANOVISKA K DOTAZŮM
 1. Prodej darované nemovitosti
 2. Odměny členů výboru SVJ
 3. Nájemné a jízdní výdaje zaměstnance
 4. Reprezentace při pracovní cestě
 5. Úroky z půjčky poskytnuté společníky s.r.o.
 6. Přechod z daňové evidence na paušální výdaje
 7. Oprava auta a úhrada od pojišťovny
 8. Zničené auto
 9. Pořízení majetku po skončení leasingu
10. Zdravotní pojištění u zaměstnaného studenta
11. Ocenění pozemku a stavby
12. Úprava pozemku
13. Rekonstrukce teplovodních systémů
14. Komplexní náklady příštích období
15. Uplatnění plné moci
16. Zprostředkování služeb
17. Zaplacené zálohy na elektřinu – nárok na odpočet DPH u nájemce
18.  DPH a pronájem sálu neplátci
19. Pohledávky za dlužníky v insolvenčním řízení a oprava DPH
20. Prodej aut a obrat pro účely DPH
21. Správné uplatnění DPH
22. Nárok na odpočet daně
23. Daň vybíraná srážkou
24. FVE 2010