Metodické aktuality č. 5/2011

S účinností od 1. 1. 2011 byly novelizovány pracovněprávní předpisy. V rámci MA 5/2011 Vás s nejdůležitějšími změnami v zákoníku práce a v zákoně o zaměstnanosti (novela provedená zákonem č. 347/2010 Sb.) seznámí odborník na oblast pracovního práva doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. Samostatná kapitola výkladu je speciálně zaměřena na oblast skončení pracovního poměru, neboť praxe ukazuje, že aplikace právní úpravy tohoto institutu činí problémy, zaměstnavatelé i zaměstnanci se dopouštějí řady chyb a v jejich důsledku prohrávají soudní spory.
V další části tohoto čísla MA přinášíme odpovědi na dotazy našich čtenářů. Dozvíte se, kdy vzniká nárok na vrácení spotřební daně u osob provozujících zemědělskou prvovýrobu v případě nákupu minerálních olejů. Poradíme Vám jak zaúčtovat mzdu, která byla zaměstnanci vyplacena v částce vyšší, než stanoví smlouva, nebo jak účtovat odškodnění pracovního úrazu. Znovu se vracíme k podmínkám daňové uznatelnosti tvorby rezervy na opravy hmotného majetku, jejíž tvorba byla zahájena před 1. 1. 2009 a pokračuje do současnosti. Odpovídali jsme na celou řadu dalších dotazů směřujících nejen do oblasti daně z příjmů, ale také daně z přidané hodnoty (např. pronájem bytu včetně movitého vybavení, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a).

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 12. 4. 2011

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah........................obalka ma

I. HLAVNÍ ZMĚNY PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OD 1. 1. 2011
   A ŘEŠENÍ VYBRANÝCH PROBLÉMŮ SKONČENÍ PRACOVNÍHO
   POMĚRU V PRAXI


 1. Nejdůležitější z novelizovaných ustanovení zákoníku práce
 2. Nejdůležitější z novelizovaných ustanovení zákona o zaměstnanosti
 3. Jak se vyhnout chybám při skončení pracovního poměru

II. METODICKÉ INFORMACE A POKYNY K NOVELE ZÁKONA
     O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY ÚČINNÉ OD 1. 4. 2011


 1. Přehled metodických informací a pokynů
 2. Informace týkající se podávání souhrnného hlášení od 1. 4. 2011
 3. Bonusy a skonta od 1. 4. 2011

III. STANOVISKA K DOTAZŮM

 1. Technické zhodnocení na pronajatém majetku – ukončení nájmu
 2. Škoda na zboží
 3. Vratné lahve
 4. Vrácení spotřební daně zemědělci
 5. Chybná mzda
 6. Pracovní úraz
 7. Zakázková výroba
 8. Poskytnutí odměny předsedovi SVJ, který je nezaměstnaný
 9. Účtování organizační složky státu
10. Proplacení dovolené
11. Reklamace kompresoru výměnou
12. Uplatnění slevy na manželku
13. Zaměstnanecké opce na akcie
14. Odpisy technického zhodnocení provedeného na pronajatém majetku
15. Základ daně u OSVČ vedoucí daňovou evidenci
16. Tvorba rezervy na opravu oken
17. Vyřazení nemovitosti z obchodního majetku
18. Daňové rezidentství fyzické osoby
19. DPH a pronájem bytu včetně jeho vybavení
20. DPH a zaokrouhlování od 1. 4. 2011
21. DPH – režim přenesení daňové povinnosti
22. Odstupné zaplacené původnímu nájemci
23. Dotace na zřízení pracovního místa
24. Změna zaměstnavatele a náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti