Metodické aktuality č. 1/2011

Jen několik dní nás dělí od nového roku 2011, který bude ve znamení řady legislativních změn - v oblasti DPH, daní z příjmů, správy daní, sociálního a zdravotního pojištění, ale i účetních předpisů. Všem těmto aktuálním tématům se v rámci Metodických aktualit budeme postupně věnovat.
S blížícím se novým rokem nabývá na aktuálnosti účetní závěrka a sestavení daňového přiznání. Proto se i v prvním čísle nového ročníku Metodických aktualit znovu k této problematice vracíme formou praktických příkladů (účetní závěrce jsme věnovali celé předchozí číslo MA 10/2010). Seznámíte se také s nejdůležitějšími změnami v zákonu o účetnictví a některými daňovými aktualitami.
Zodpověděli jsme také Vaše četné dotazy. Jaké budou podmínky pro provozování fotovoltaických elektráren v roce 2011? Jak postupovat z hlediska daně z příjmů u komponentního odpisování? Je odstupné za předčasné ukončení nájemní smlouvy daňovým nákladem? Řešíte problémy ve společenství vlastníků jednotek? Pokud chcete znát odpovědi na tyto i další dotazy, neváhejte a objednejte si MA č. 1/2011 nebo výhodné předplatné na celý ročník 2011.

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 13. 1. 2011

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah........................obalka ma

I. PRAKTICKÉ INFORMACE A PŘÍKLADY K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
 1. Dlouhodobý majetek
 1.1. Ocenění dlouhodobého majetku
 1.2. Inventarizační rozdíly u dlouhodobého majetku
 1.3. Příklad – opravná položka k odpisovanému dlouhodobému hmotnému majetku
 1.4. Souhrnný přehled způsobu ocenění cenných papírů a podílů k rozvahovému dni
      včetně kursových rozdílů
 1.5. Doporučené vybrané účetní kontroly týkající
      se dlouhodobého majetku před uzavřením účetních knih:
      A) Roční účetní odpisy
       B) Roční přírůstky dlouhodobého majetku
       C) Opravné položky
 2. Zásoby
 3. Uzávěrkové operace – odložená daň

II. NOVINKY V ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ 2010/2011
 1. Vedení účetnictví fyzickými osobami
 2. Inventarizace
 3. Způsoby oceňování
 4. Použití mezinárodních účetních standardů
 5. Konsolidovaná účetní závěrka
 6. Správní delikty

III. DAŇ Z PŘÍJMŮ PŘED VELKOU NOVELOU 2011
 1. Finanční náklady z úvěrů a půjček dle § 25 odst. 1 písm. w) v roce 2010
 2. Uplatnění ztráty v roce 2010
 3. Licenční poplatky v roce 2011
 4. Podnikové spořitelny od 1. 5. 2011
 5. Osobní automobil pro soukromé účely zaměstnance

IV. ZÁVĚRY Z JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍHO VÝBORU S KDP ČR 301/12.05.10 - DPH u zaměstnaneckých
      benefitů z pohledu daně z příjmů
 1. Úvod
 2. Obecné principy
 3. DPH u bezúplatných plnění
33.1. Bezplatné poskytnutí vozidla
 4. Návrh na opatření

V. STANOVISKA K DOTAZŮM
 1. Podmínky u fotovoltaických elektráren od roku 2011
 2. Komponentní odpisování
 3. Základní sleva na dani na poplatníka 2011
 4. Vklad movitého majetku
 5. Smlouva o dílo a DPH
 6. Příspěvková organizace – majetek nabytý darem
 7. Zaměstnanecké výhody v příspěvkové organizaci
 8. Majetek školy proplacený SRPŠ
 9. Vývoj software – služba poskytnutá v rámci EU mezi neplátci
10. Odstupné za předčasné ukončení nájemní smlouvy
11. Krátkodobé pohledávky z titulu podílu na zisku
12. Přeprava zboží při vývozu
13. Daňové zvýhodnění na dítě a příjmy z brigády
14. Zdravotní pojištění u odměn členů statutárních a dalších orgánů právnických osob
15. DPH a poplatek za využívání software
16. Uchazeč o zaměstnání a možnost přivýdělku
17. Dodaněné závazky v účetnictví
18. Předčasné odkoupení majetku na leasing a jeho následný prodej
19. Uplatnění DPH u reklamních služeb
20. Lesní porosty
21. Poskytnutí zaměstnanců jiné firmě
22. Refundace mzdy a DPH
23. Přijatá dotace a DPH
24. Rozpuštění nedaňové rezervy v daňovém přiznání
25. Společenství vlastníků jednotek
26. Účetnictví u občanského sdružení
27. Daňové odpisy stroje
28. Autoservis v domě dcery
29. Prodej nemovitosti
Aktuální informace