Metodické aktuality č. 8/2010

V pořadí již osmé číslo Metodických aktualit je věnováno dotazům z praxe, obsahuje více než 40 zpracovaných odborných stanovisek. Naleznete v něm odpovědi na to, jak účtovat zpětný odprodej výrobků, dozvíte se, jaké sankce hrozí při nesplnění zákonné povinnosti zveřejnit účetní závěrku nebo zda vzniká povinnost zveřejnit účetní závěrku u SVJ. Znovu se věnujeme problematice fotovoltaických elektráren a povinnosti držitelů licencí vést účetnictví, a to i v souvislosti se schválenou novelou energetického zákona. Řada dotazů směřuje do oblasti uplatňování DPH či mezinárodního zdanění (problematiku zamezení dvojího zdanění zpracoval Ing. Pavel Kyselák), některé se týkají pracovněprávních vztahů (zaměstnankyně na mateřské nebo rodičovské dovolené). Zařazeny byly i dotazy z nepodnikatelské sféry (občanská sdružení, organizační složky státu, příspěvkové organizace).

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 9. 2010

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah........................obalka ma

STANOVISKA K DOTAZŮM
1. Podnikání Ukrajince v ČR
2. Zpětný odprodej výrobků
3. Vznik s.r.o.
4. Vedení účetnictví občanského sdružení
5. Koupě pozemku v občanském sdružení
6. Občanské sdružení – tvorba fondu
7. Vracení DPH z Itálie
8. Účetnictví 2010 a organizační složka státu
9. Účtování organizační složky - knihovny
10. Sportoviště a odpočet DPH
11. DPH a studna
12. Zahajovací rozvaha příspěvkové organizace
13. Ocenění pronajímané nemovitosti
14. Praktická výuka učňů
15. Rozhodnutí jediného společníka s.r.o. o rozdělení zisku
16. Průměrný výdělek
17. Daňově uznatelné výdaje OSVČ
18. Jednorázová výpomoc pro OSVČ
19. Fotovoltaická elektrárna a vedení účetnictví v roce 2010
20. Držitel licence na provozování FVE a povinnost vést účetnictví
21. Odpis půjčky, dohoda o přistoupení k závazku
22. Fyzická osoba - odpis pohledávek z pronájmu
23. DPH při správě nemovitostí
24. DPH při bezúplatně poskytnutém ubytování zaměstnancům
25. DPH u zájmového sdružení
26. Odpočet DPH v poměrné výši u osobního automobilu
27. Základ daně při využití osobního automobilu
pro osobní spotřebu plátce nebo jeho zaměstnanců
28. Pořízení osobního automobilu OSVČ
29. Použití automobilu zařazeného v obchodním majetku manžela
30. Proplacení nevyčerpané dovolené
31. Chybějící evidenční list důchodového zabezpečení
32. Zastupování v zahraničí českým zaměstnancem
kanadské společnosti
33. Příjem českého umělce v zahraničí
34. Činnost zaměstnanců cestovní kanceláře
35. Příjem ze zaměstnání v mezinárodní dopravě
36. Sankce za nezveřejnění účetní závěrky
37. Povinnost zveřejnit účetní závěrku u SVJ
38. Účtování o grantu ve školském zařízení
39. Činnost neziskové organizace
40. Odměny závodníkům ve formě poukázek na benzín
41. Samostatné movité věci a soubor movitých věcí
42. Daňové zvýhodnění na dítě při střídavé péči
43. Vyslání zaměstnance na pracovní cestu