Metodické aktuality č. 3/2010

Metodické aktuality č. 3/2010 obsahují několik desítek dotazù, které účetní jednotky a poplatníci daně z příjmù v době zpracování účetních závěrek a daňových přiznání řeší. Na stránkách tohoto čísla naleznete řadu užitečných informací.

K aktuálním tématùm jistě patří uplatňování paušálního výdaje na dopravu či mimořádných daňových odpisù nebo problematika fotovoltaických elektráren. Jsou zde zařazena stanoviska k účtování podílu na likvidačním zùstatku, příplatku mimo základní kapitál či fúze dvou společností, řada dotazù směřuje do oblasti DPH nebo sociálního pojištění. Mùžete se rovněž seznámit se závěry z jednání Koordinačního výboru, které obsahují stanoviska Ministerstva financí k vybraným tématickým oblastem.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 15. 2. 2010

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah........................


I. DOTAZY A ODPOVÌDI

 1. Spoluúčast na financování nového přístroje.
 2. Poskytnutí zaměstnance na sezónní práce
 3. Vybudování nákladního výtahu
 4. Vyměřovací základ pro sociální a zdravotní pojištění
 5. Cestovní náhrady člena představenstva a.s.
 6. Uplatnění paušálních výdajù u lékaře
 7. Prodej osobního automobilu
 8. Fúze dvou společností
 9. Přeprava lodních kontejnerù
10. Zástup za zaměstnance na mateřské a rodičovské
     dovolené
11. Poskytování cestovních náhrad jednateli
12. Mimořádný příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění
13. Podíl na likvidačním zùstatku
14. Odpovědnost účetního
15. Účtování o slevě na pojistném
16. Dotace na zahájení podnikání v zemědělství
17. Změna sazby DPH
18. Zdanění odměny z dohody o provedení práce
19. Vrácení DPH uhrazené v Německu
20. Minimální náhrada mzdy při pracovní neschopnosti
21. Slevy na dani z příjmù
22. Správné uplatnění silniční daně
23. Odstupné
24. Obchodování na burze v USA
25. Daňové odpisy odkoupeného automobilu
26. Hospodářský rok
27. Prokazování cestovních náhrad
28. Registrace plátce k DPH
29. Zkrácený pracovní úvazek a stravenky
30. Uplatnění paušálního výdaje na dopravu a odpočet DPH
31. Paušální výdaj na dopravu a ostatní výdaje
32. Fotovoltaická elektrárna a účetnictví
33. Pořízení fotovoltaické elektrárny
34. Fotovoltaická elektrárna
35. Ještě jednou k fotovoltaické elektrárně
36. Mzdy v roce 2010
37. Sleva na dani na manželku
38. Vrácení pojistného na sociální pojištění za rok 2007
39. Příplatek mimo základní kapitál
40. Pojistné na sociální zabezpečení z příjmù společníka
41. Účetní záznamy
42. Přivýdělek u nezaměstnaného
43. Zdanění příjmù ze závislé činnosti
44. Náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
45. Příjmy z pronájmu
46. Účetní jednotky dle zákona o účetnictví

II. ZÁVÌRY Z JEDNÁNÍ KOORDINAÈNÍHO VÝBORU S KOMOROU DAÒOVÝCH PORADCÙ

Paušální výdaj na dopravu
Ustanovení § 30a a § 24 odst. 15 zákona o daních z příjmù

Povinnost platit zálohy na daně z příjmù v roce 2010