Metodické aktuality č. 9/2009

Zákon o daních z příjmù byl v prùběhu roku 2009 několikrát novelizován, v současnosti se připravují a projednávají jeho další novely. Nejvýznamnější změny v daních z příjmù podle legislativy platné v době zpracování shrnuje první část MA 9/2009. Výklad pro Vás zpracovala Ing. Jana Dlabačová ve spolupráci
s Ing. Pavlem Kyselákem.

V dalším textu naleznete 27 stanovisek k aktuálním dotazùm, se kterými se na nás, vážení čtenáři, obracíte. Mezi témata, která Vás zajímají, patří například zákonné úrazové pojištění jednatele, přestavba automobilu z nákladního na osobní, cestovní náhrady při pravidelném pracovišti v zahraničí nebo problematika investic do fotovoltaické elektrárny a její provozování (v této souvislosti Vás seznámíme i se stanovisky ministerstva financí z jednání na Koordinačním výboru). Závěrečné dotazy směřují do oblasti organizačních složek státu a příspěvkových organizací.Vydal Svaz účetních České republiky dne 18. 10. 2009

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah........................


I. Zákon o daních z příjmù v roce 2009

1. Daň z příjmù právnických osob
1.1. Finanční náklady dle § 25 odst. 1 písm. w)
1.2. Finanční pronájem
1.3. Mimořádné odpisy
1.4. Osobní automobily 
1.5. Rezerva na opravy hmotného majetku
1.6. Paušální výdaj na dopravu
1.7. Platební styk

2. Daň z příjmù fyzických osob
2.1. Dodanění závazkù
2.2. Paušální výdaje
2.3. Slevy na pojistném a základ daně ze závislé činnosti
2.4. Příjmy ze závislé činnosti vykonávané v zahraničí

II. STANOVISKA K DOTAZÙM

 1. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
 2. Prodej pohledávky přihlášené v konkurzu
 3. Zákonné úrazové pojištění u jednatele
 4. Přijatá faktura v cizí měně
 5. Přestavba automobilu z nákladního na osobní
 6. Použití pevného kurzu
 7. Služby vztahující se k nemovitosti
 8. Provize za zprostředkování úvěru
 9. Prodej auta
10. Mimořádné daňové odpisy
11. Náležitosti daňového dokladu
12. Cestovní náhrady při pravidelném pracovišti v zahraničí
13. Nákup osobního automobilu ze Švýcarska
14. Jednatel s.r.o.
15. Aktuálně k prodeji nadlimitních osobních automobilù
16. Pořádání odborných kurzù
17. Panely fotovoltaické elektrárny
18. Fotovoltaická elektrárna a daně z příjmù

Závěry z jednání Koordinačního výboru
19. Exekuce na majetek dlužníkù – odpis pohledávek
20. Zrušení registrace k DPH
21. Výdajové pokladní doklady
22. Nárok na odpočet daně u neperlivé vody

Závěr z jednání Koordinačního výboru
23. Zkrácení pracovní doby
24. Účtování mezd v organizační složce státu
25. Sleva na pojistném v příspěvkové organizaci
26. Nákup drobného majetku z FKSP
27. Zahraniční rekreace hrazená z FKSP