Metodické aktuality č. 2/2009

Druhé číslo letošního ročníku Metodických aktualit obsahuje šedesát stanovisek k dotazům čtenářů z oblasti účetnictví,
daní a pojištění. První blok dotazů se dotýká mzdové problematiky, výpočtu pravděpodobného výdělku, uplatňování daňových slev
či výhod zaměstnanců. V dalších výkladech se seznámíte
např. s postupy účtování při poskytování bonusů odběratelům nebo při fúzi obchodních společností, zodpověděli jsme i dotazy na vedení účetnictví občanských sdružení.

Aktuálně jsme zařadili problematiku daňové uznatelnosti úroků z úvěrů a půjček
a dalších souvisejících finančních nákladů, neboť v rámci poslední novely zákona
o daních z příjmů byla schválena změna platná již pro rok 2008. Dozvíte se, jak mají postupovat fyzické osoby, které nevedou účetnictví, při dodaňování závazků. Řada dotazů čtenářů směřovala i do oblasti DPH (zprostředkování cestovního pojištění, dodání zboží s montáží, likvidace neprodejných zásob, přefakturace dopravy) a daně silniční (výpočet snížení sazby daně, uplatnění daně u nákladních přívěsů).

Nenašli jste odpověď na problém, který potřebujete vyřešit? Zašlete dotaz do naší redakce a v některém z příštích čísel časopisu najdete řešení.


Vydal Svaz účetních České republiky dne 18. 1. 2009

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah........................

 
1. Pojem „dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů“
 2. Archivační lhůty u mzdové evidence
 3. Stížnost zaměstnance na postup zaměstnavatele
 4. Žádost o poukázání měsíčních daňových bonusů
 5. Uplatnění slevy na dani na manželku
  (bez vlastních příjmů) u cizince
 6. Odpočet daru na zakoupení invalidního vozíku
  vlastnímu dítěti
 7. Vrácení již vyplacené a zdaněné mzdy
  a zdanění doplatku na mzdě
 8. Registrace plátce daně z příjmů ze závislé činnosti
 9. Obvyklý úrok u bezúročné půjčky
  poskytnuté zaměstnanci
10. Zdanění odměny jednatele – nerezidenta
  – v tuzemské společnosti
11. Zajištění zakázky za provizi
12. Poukázky na nákup zboží pro zaměstnance
13. Studium na vysoké škole v programu celoživotního vzdělávání
14. Potvrzení o zaplaceném pojistném na soukromé životní pojištění
  Novela zákona o daních z příjmů vztahující se zpětně k tématům zodpovězeným
  v předchozích číslech Metodických aktualit
15. Daňová uznatelnost fi nančních nákladů z úvěrů a půjček
16. Sazby pojistného na sociální pojištění od 1. 1. 2009
17. Dodanění závazků u fyzických osob,
  které nevedou účetnictví Stanoviska k dotazům
18. Cestovní agentura – zprostředkování cestovního pojištění
19. Mzdy
20. Pravděpodobný výdělek
21. Nárok na dovolenou
22. Promlčené pohledávky v daňové evidenci
23. Sazba daně z přidané hodnoty
24. Účtování bonusů pro odběratele
25. Ocenění zásob – změna metody
26. Výpočet silniční daně za r. 2008
27. Silniční daň u přívěsů nákladních aut
28. Místo výkonu práce
29. Odcizení automobilu na leasing
30. Položení koberců do pronajatých prostor
31. Fúze dvou obchodních společností
32. Montáž výrobku v jiném členském státě EU
33. Pracovní cesta u OSVČ
34. Občanská sdružení z pohledu zákona o účetnictví
35. Účetnictví fotbalového klubu
36. Zdaňování příjmů po darování části nemovitosti
37. Stravné – vzdání se jeho vyplacení
38. Prodej zděděného bytu
39. Promlčení práva na výplatu dividend
40. Stavba z montovaných buněk
41. Náležitosti dokladů
42. Daňové zvýhodnění dle § 35c
43. Poskytnutí bytu novému zaměstnanci
44. Odměna z FKSP při prvním odchodu do důchodu
45. Povinnost dodanit závazky
46. Užívání obchodního majetku pro soukromou potřebu
47. Prodej nemovitosti nabyté z vypořádání podílového spoluvlastnictví
48. Použití osobního automobilu pro podnikání
49. DPH u soukromé spotřeby PHM
50. Elektronická zabezpečovací signalizace
51. Krácení stravného
52. DPH při likvidaci neprodejných zásob
53. Příspěvek na penzijní připojištění
54. Slevy na dani z příjmů
55. Zápočet pohledávky a závazku
56. Dodanění zásob a pohledávek při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví
57. Zúčtování DPH v rámci skupiny
58. Spolupracující osoby
59. Přefakturace dopravy
60. Paušální výdaje u FO vedoucí účetnictví