Metodické aktuality č. 1/2009

Rok 2009 bude rokem mnoha legislativních změn. Od 1. 1. 2009 nabývá účinnosti nový zákon o nemocenském pojištění, podle kterého zaměstnavatelé nebudou již poskytovat nemocenské dávky. Během prvních dvou týdnů trvání dočasné pracovní neschopnosti však budou zaměstnavatelé poskytovat náhradu mzdy či platu podle zákoníku práce. Za jakou dobu tato náhrada náleží a jak spočítat její správnou výši? K jakým základním změnám v nemocenském pojištění dochází? Odpovědi naleznete v MA č. 1/2009.

Od 1. 1. 2009 nabývá účinnosti nejen rozsáhlá novela zákona o DPH (komentář
k nejvýznamnějším změnám obsahují MA č. 10/2008), ale začíná platit i nový tiskopis přiznání k dani z přidané hodnoty. Přečtěte si důležité informace, jak správně postupovat při jeho vyplňování.
Ve vytvořených stanoviscích k dotazům jsme se snažili reagovat na aktuální témata jako např. dopad novely živnostenského zákona na výši paušálních daňových výdajů, dodanění promlčených závazků, roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti či správné posouzení obchodů s členskými státy EU nebo třetími zeměmi z pohledu DPH.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 1. 2009

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah........................

I. DAŇ Z PŘÍJMŮ
 1. Stravenky poskytované zaměstnancům
 2. Stravenky a pracovní cesta
 3. Výdaje na opravu nemovitosti nezahrnuté
     do obchodního majetku
 4. Sazba základní náhrady při použití soukromého
     nákladního auta
 5. Penále vyměřené OSSZ
 6. Sleva na dani u studenta
 7. Povinnost podat daňové přiznání
 8. Příjem z prodeje pozemku a podání daňového přiznání
 9. Prodej budovy vyřazené z obchodního majetku OSVČ
10. Daňová sleva na manželku
11. Doprava zaměstnanců do a ze zaměstnání
12. Stravné při tuzemských pracovních cestách
13. Daň stanovená paušální částkou
14. Pohledávky za dlužníky v konkursním řízení při ukončení podnikání
15. Zdanění příjmů z prodeje bytu
16. Uplatnění výdajů paušální částkou při podnikání na základě smlouvy o sdružení
17. Opravy a rekonstrukce nemovitosti z části využívané pro soukromé účely
18. Daňově uznatelné nájemné u finančního leasingu
19. Nákup zimních pneumatik
20. Osobní automobil pořízený na úvěr
21. Podmínky osvobození příjmů z prodeje nemovitosti
22. Obchodní majetek a majetek pronajímaný dle § 9 ZDP
23. Předčasné ukončení leasingové smlouvy
24. Změna způsobu uplatňování výdajů u OSVČ
25. Osobní automobil používaný pro služební i soukromé účely
26. Pronájem objektu mezi osobami blízkými
27. Změna procentuální výše paušálních výdajů
28. Pronájem nemovitosti po novele živnostenského zákona
29. Poskytnuté obchodní vzorky
30. Předvánoční večírek
31. Dodanění promlčených závazků

II. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
 1. Osvobození při dodání zboží dle § 64
 2. Zboží dodávané německému neplátci
 3. Přemístění zboží na Slovensko
 4. Dodání zboží s instalací či montáží
 5. Vývoz zboží a jeho přeprava
 6. Prodej zboží ukrajinské firmě
 7. Přeprava zboží na zahraniční výstavu

III. NÁHRADA MZDY NEBO PLATU V PRVNÍM OBDOBÍ
DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI NEBO KARANTÉNY
PODLE ZÁKONÍKU PRÁCE OD 1. LEDNA 2009

IV. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ OD 1. 1. 2009

V. ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

VI. NOVÉ PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY