Metodické aktuality č. 9/2008

První část tohoto čísla MA obsahuje stanoviska k problémům,
se kterými se na nás, vážení čtenáři, obracíte. Dotazy směřují do oblasti uplatňování DPH (nákup osobního auta z členského státu, oprava bytu), věnují se problematice poskytování zaměstnaneckých výhod (příspěvek
na životní pojištění, poskytnutí dovolené), v rámci vytvořených stanovisek
se seznámíte např. i s postupy účtování při přecenění dluhových cenných papírů reálnou hodnotou.

Ve druhé části MA č. 9/2008 se znovu vracíme k problematice cestovních náhrad.
Tuto oblast zpracovala formou otázek a odpovědí JUDr. Marie Salačová,
která se na danou problematiku dlouhodobě specializuje.
Věříme, že i v tomto čísle naleznete řadu užitečných informací,
které Vám pomohou při každodenním rozhodování.


Vydal Svaz účetních České republiky dne 13. 10. 2008

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah........................

I. STANOVISKA K DOTAZŮM
 1. Opravné položky u neziskových subjektů
 2. Kadeřnické služby
 3. Vykázání nakoupených osobních aut v přiznání k DPH
 4. Převážení hotovosti do Německa
 5. Průměrná čistá mzda pro účely
     podpory v nezaměstnanosti
 6. Příspěvek na dopravu zaměstnancům
 7. Exekuce na majetek
 8. Voda a minerálky pro zaměstnance
 9. Spotřeba PHM pro kombinovaný provoz
10. Dovolená na zotavenou
11. Opravy bytu
12. Výměna výlohy
13. Poplatky certifi kačního systému
14. Přeměna v.o.s. na s.r.o.
15. Účetnictví pro společenství vlastníků
16. Přecenění dluhových cenných papírů
17. Vedení jednoduchého účetnictví v občanském sdružení
18. Ukončení vedení účetnictví u FO
19. Náklady na průzkum trhu
20. Půjčení auta zaměstnanci
21. Příspěvek na životní pojištění od více zaměstnavatelů
22. Zaškolení zaměstnanců
23. Majetek pořízený na splátky
24. Finanční podpora na tvorbu nových pracovních míst
25. Defi nice zásob
26. Poskytnutí dovolené zaměstnancům
27. Daňová uznatelnost leasingových splátek
28. Inventarizační rozdíly v daňové evidenci

II. CESTOVNÍ NÁHRADY V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH
 1. Vnitřní směrnice upravující poskytování cestovních náhrad
 2. Poskytnutí tuzemského stravného
 3. Cestovní náhrady – zaokrouhlování, krácení stravného, proplacení parkovného
 4. Havarijní pojištění při použití soukromého silničního motorového vozidla
 5. Cestovní náhrady u jednatele s.r.o.
 6. Souběžné poskytnutí stravenky a stravného
 7. Ubytování zaměstnanců
 8. Doba strávená na pracovní cestě nad rámec pracovní doby zaměstnance
 9. Pracovní volno zaměstnance poskytnuté při zahraniční pracovní cestě
10. Náhrada jízdních výdajů a nutných vedlejších výdajů
11. Nárok na tuzemské stravné
12. Cestovní náhrady při přejezdech mezi provozovnami
13. Jednatel s.r.o. – cesty z bydliště do zaměstnání