Metodické aktuality č. 8/2008

Metodické aktuality č. 8/2008 přinášejí aktuálně shrnutí k tvorbě opravných položek k pohledávkám pro rok 2008 (autor: Ing. Pavel Novotný, auditor). Druhá část je zaměřená na problematiku dodaňování závazků, kterou zpracovala Ing. Jana Dlabačová, auditorka, účetní expertka
a daňová poradkyně. Závěrečná část časopisu je věnována stanoviskům k dotazům, které Vy, čtenáři, posíláte do redakce časopisu Metodické aktuality Svazu účetních.
Tím nám pomáháte nejen vytvářet tento časopis, ale zároveň dáváte podněty
k tomu, kde jsou předpisy málo srozumitelné, nejasné, případně i chybné. My tyto podněty využíváme při zpracovávání připomínek k předpisům pro zákonodárce.Vydal Svaz účetních České republiky dne 15. 9. 2008

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah........................

I. OPRAVNÉ POLOŽKY K POHLEDÁVKÁM
 1. Opravné položky dle § 8a zákona o rezervách
 2. Opravné položky k nevýznamným pohledávkám (§ 8c)
 3. Opravné položky za dlužníky v insolvenčním řízení (§ 8)
 4. Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení
     za celní dluh (§ 8b)
 5. Starý blok pohledávek

II. DODANĚNÍ ZÁVAZKŮ
 1. Promlčení
  1.1. Promlčení dle obchodního zákoníku
  1.2. Promlčení dle občanského zákoníku
 2. Nedodaňované závazky
  2.1. Závazky, z nichž nebyl uplatněn daňový náklad
 3. Oceňování závazků
 4. Účetní souvislosti
 5. Fyzické osoby
 6. Úhrada již dodaněného závazku

III. Informace k zaokrouhlení daně pro účely DPH
v návaznosti na ukončení platnosti mincí v nominální hodnotě 50 haléřů k 31. srpnu 2008

IV. STANOVISKA K DOTAZŮM
 1. První tři dny nemoci
 2. Zákonné pojištění
 3. Emisní povolenky
 4. Náležitosti hlavní knihy
 5. DPH u obce
 6. Elektronické celní řízení (e-Vývoz)
 7. DPH u výstavby rodinného dvojdomku
 8. Navýšení základního kapitálu
 9. Přefakturace služeb – účtování u příspěvkové organizace
10. Nárok na odpočet DPH
11. Pronájem činžovního domu
12. Preventivní zdravotní prohlídky vrcholových manažerů
13. Daň z nemovitostí u asfaltové plochy se štěrkovým podkladem
14. Zmařená investice
15. Nárok na odpočet DPH při změně režimu
16. Sazby silniční daně pro rok 2008
17. Firemní byty – ubytování z hlediska DPH
18. Výpůjčka výpočetní techniky a laboratorních přístrojů
19. Změny prováděné v účetnictví
20. Provozovna v rodinném domě
21. Technické zhodnocení pronajatých prostor
22. Vystavení daňového dokladu před uskutečněním zdanitelného plnění
23. Zdravotní pojištění u odměn členů výboru společenství vlastníků
24. Příplatky do vlastního kapitálu
25. Belgická společnost jako plátce DPH v ČR
26. Pořízení nákladního auta na úvěr
27. Právo přednostního pronájmu
28. Přefakturace mzdy
29. Demolice objektů