Metodické aktuality č. 7/2008

Metodické aktuality č. 7/2008 se věnují problémům vznikajícím
při stavební činnosti, zemědělství, výrobě vlastních výrobků např. v potravinářství, snižování základního kapitálu, prodeji cenných papírů, poskytování  úvěrů,  zjišťování kurzových rozdílů, stanovování odpisů dlouhodobého majetku, a to včetně přetřiďování osobních automobilů.

Stanoviska obsahují jak metodické postupy v účetnictví, tak i daňové dopady
a obecné právní přístupy.
 

Vydal Svaz účetních České republiky dne 11. 6. 2008

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah........................

Dotazy a odpovědi
 1. DPH u oprav a výstavby
 2. Fakturace služby po registraci k DPH
 3. Daňové odpisy hmotného majetku při zrušení
     registrace k DPH
 4. Daňový doklad při prodeji auta neplátci
 5. Účetní odpisy nemovitostí
 6. Krádež vozidla
 7. Dohoda o narovnání
 8. Vzdělávání zaměstnanců
 9. Jednatel cizinec
10. Cestovní náhrady u jednatele
11. Dohoda o provedení práce u cizince
12. Občanské sdružení
13. Půjčka z FKSP
14. Uplatnění paušálních výdajů u tlumočníka
15. Nepeněžní plnění za poskytnutou službu
16. Zapůjčení soukromého osobního auta
17. Prodej nadlimitního osobního automobilu
18. Garantované certifi káty Elektrické Energie Garant
19. Stavba vodovodního řadu a DPH
20. Úroky z hypotečního úvěru
21. Program certifi kace ISO
22. Plantáž rychle rostoucích dřevin
23. Výstavba hotelu
24. Snížení základního kapitálu akciové společnosti
25. Postoupení pohledávek
26. Úvěry od leasingové společnosti
27. Krátkodobé cenné papíry
28. Podíly na zisku
29. Kurz pro přepočet cizí měny
30. Spotřeba PHM pro výpočet cestovních náhrad
31. Sazenice lesních stromků
32. Nosič reklamy
33. Daňové odpisy osobního auta v r. 2008
34. Výměna dveří a výlohy v činžovním domě
35. Dohoda o provedení práce
36. DPH při nákupu v Německu
37. Sleva na dani za zaměstnance s TZP
38. Daň z nemovitosti u asfaltové plochy
39. Odměny členů výboru společenství vlastníků
40. Vstupní lékařské prohlídky
41. Bonus karta CCS
42. Odměna za přípravu projektu na získání dotace EU
43. Účtování o zásobách
44. Komplementář
45. Posouzení technického zhodnocení
46. Uplatnění leasingových splátek do daňových výdajů
47. Odečet daňové ztráty v dodatečném přiznání
48. Uplatnění daňové ztráty
49. Účtování na podrozvahových účtech
50. Pronájem osobního vozidla
51. Poskytnutí služebního bytu
52. Příspěvek zaměstnavatele na letní rekreaci dítěte
53. Technické zhodnocení u auta na leasing
54. Uplatnění daňových odpisů

Z Koordinačního výboru MF s KDP ČR
Sazba daně při poskytnutí stavebních a montážních prací
spojených se změnou staveb ve smyslu § 48 odst. 1 a § 48a
odst. 1 zákona o DPH

 1. Relevantní ustanovení zákona o DPH
 2. Relevantní ustanovení stavebního zákona [19]
 3. Rozbor
 4. Soulad s předpisy Evropského společenství