Metodické aktuality č. 4/2008

Toto číslo MA zahajuje ředitel Finančního ředitelství hl. města Prahy  JUDr. Ing. Lubomír Janoušek, jehož doménou je problematika daně z příjmů fyzických osob.
S problematikou cestovních náhrad se setkává každý subjekt bez ohledu na svoji velikost či formu. Věříme, že i Vy si najdete užitečné informace.
Další stránky MA č.4/2008 jsou věnovány řešením praktických dotazů,
ať již se jedná o DPH v případě autorských honorářů, darů výrobků, přepravy mezi členskými státy EU či prodeje auta pořízeného od neplátce. Řada dotazů se věnuje odpisování majetku, leasingu, přístupu ke společníkům obchodních společností.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 12. 3. 2008

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah........................

Daňové souvislosti při uplatňování cestovních náhrad
v roce 2007 a 2008 u podnikatelských subjektů

1. Zaměstnanci a zaměstnavatelé
1.1. Příjmy zaměstnanců
1.1.1 Tuzemské stravné
1.1.2 Zahraniční stravné
1.1.3 Kapesné
1.1.4 Jízdní výdaje
1.1.5 Výdaje na ubytování
1.1.6 Náhrada nutných vedlejších výdajů
1.1.7 Náhrady z titulu návštěvy rodiny
1.2 Výdaje

2. OSVČ
2.1 Tuzemské stravné
2.2 Zahraniční stravné
2.3 Kapesné
2.4 Jízdní výdaje
2.5 Výdaje za ubytování
2.6 Náhrada nutných vedlejších výdajů
2.7 Náhrady z titulu návštěvy rodiny

Dotazy a odpovědi
 1. Cizinec – podvojné účetnictví a daně
 2. DPH u autorského honoráře
 3. Autorské honoráře a povinnost registrace k DPH
 4. Zdanění vkladu pohledávky
 5. Soudní tlumočnice
 6. Smlouva o dílo
 7. Paušální výdaje a vyměřovací základ pro pojistné
 8. Tantiémy a zdravotní pojištění
 9. Příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění od roku 2008
10. Zdravotní pojištění členů statutárních orgánů vyplácených pololetně
11. Zdravotní pojištění zahraničních členů statutárních orgánů
12. Prodej podílu na akciové společnosti
13. Okamžik účtování o dotaci
14. Stravenky pro zaměstnance
15. Těžba v povrchovém lomu
16. Sila na mouku a jejich přemístění
17. Jednatelé společnosti s ručením omezeným
18. Prodej obchodního podílu v s.r.o.
19. Ošatné
20. Nárok na dovolenou
21. Internetové obchody
22. Určení nároku na poměrnou část dovolené
23. Uplatnění minimálního základu daně
24. Prodej auta pořízeného od neplátce
25. Vozidlo částečně používané pro podnikání
26. Zdravotní pojištění a neplacené volno zaměstnance
27. Nákup osobního auta v Německu
28. DPH a darovaný výrobek
29. Přefakturace dopravy
30. Úroky z běžného účtu v zahraničí
31. Přeprava mezi členskými státy EU
32. Úroky z hypotečního úvěru při pronájmu
33. Výběr zaměstnance přes personální agenturu
34. Odpis auta v daňové evidenci
35. Odpočet na manželku při společném zdanění manželů
36. Přepočet cizích měn
37. Přerušení odpisování
38. Dovolená
39. Změna snížené sazby DPH a doplatek rozdílu při převodu nemovitosti
40. Sociální a zdravotní pojištění OSVČ
41. Osvobození od daně z příjmů při prodeji pozemku
42. Účtování leasingu
43. Příspěvek na dopravu zaměstnanci
44. Zdanění úroků z půjčky
45. Rezervy na opravy
46. Odpisování technického zhodnocení nájemcem
47. Technické zhodnocení nehmotného majetku
48. Odpisy software a jeho technického zhodnocení
49. Umístění výherních automatů z pohledu DPH
50. Základ daně pro DPH při dodání zboží do jiného členského státu
51. DPH u třístranného obchod