Metodické aktuality č. 3/2008

Hlavní část MA č. 3/2008 je komentuje zásadní změny v daních z příjmů právnických osob, které vznikly zejména v souvislosti s předpisy upravující stabilizaci veřejných rozpočtů. Navazují stanoviska k dotazům vyvolaným novelami předpisů, novým insolvečním zákonem, úpravami účetnictví pro rok 2008. Některé dotazy se vztahují ještě k účetní závěrce za rok 2007, vždyť pro řadu účetních jednotek jsou uzávěrkové práce stále aktuální.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 20. 2. 2008

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah........................


1. Sazba daně
2. Zvýšení výsledku hospodaření o neuhrazené závazky
3. Ceny mezi spojenými osobami
4. Likvidace zásob
5. Finanční náklady dle § 25 odst. 1 písm. w)
6. Finanční leasing

7. Majetek
7.1 Hmotný majetek
7.2 Srovnání – odpisování osobního automobilu
7.3 Nehmotný majetek
7.4 Přerušení odpisování

8. Plnění pro zaměstnance
8.1 Vzdělávání
8.2 Přechodné ubytování
8.3 Penzijní připojištění a životní pojištění
8.4 Doprava zaměstnanců do zaměstnání
8.5 Různá sociální plnění
8.6 Nápoje
8.7 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

9. Pohledávky
9.1. Starý blok
9.2. Pohledávky do 200 000 Kč
9.3 Pohledávky do 30 000 Kč

10. Závazná posouzení
11. Jiné změny

Dotazy a odpovědi
 1. Vztahy se spřízněnou stranou
 2. Přihlášení pohledávek v rámci insolvenčního řízení
 3. Zveřejnění rozdělení výsledku hospodaření
 4. Konec prvního obchodovacího období pro emisní povolenky
 5. Ukončení podnikání u fyzické osoby
 6. Peněžitý vklad při založení s. r. o.
 7. Rezerva na restrukturalizaci
 8. Náhrada za spotřebované PHM
 9. Součást pořizovací ceny majetku
10. DPH u záloh v daňové evidenci
11. Povinné pojištění členů statutárních orgánů
12. Daň z nemovitosti u zastavěné plochy
13. Autorská činnost jednatele s. r. o.
14. Životní pojištění v hospodářském roce
15. DPH při dovozu náhradních dílů
16. Zveřejnění účetní závěrky u fyzických osob
17. Leasingová smlouva na technologii
18. Účtování organizační složky
19. Ukončení fi nančního leasingu v daňové evidenci
20. Ocenění pozemku
21. Sleva na dani při studiu v zahraničí
22. Nepodnikatelský subjekt - účtování o drobném dlouhodobém majetku
23. Inventurní soupis
24. Závodní stravování
25. Faktura od tiskárny
26. Registrace k DPH
27. Odečet úroků z hypotečního úvěru
28. Výpočet stravného
29. Paušální výdaje u sdružení