Metodické aktuality č. 2/2008

První část MA 2/2008 shrnuje zásadní změny v pojistném na  sociální a zdravotní pojištění. Autorkou je Ing. Marta Ženíšková. Navazuje stručný přehled změn v daních a pojištění pro rok 2008 a následuje dalších 23 stanovisek k aktuálním dotazům.
Mezi aktuální témata patří například opravné položky v případě konkurzu, a to včetně vyjádření ministerstva financí na Koordinačním výboru.
Praktická stanoviska k účetnictví a daním ještě za rok 2007 pomohou při účetní závěrce, novinky Vám umožní otevřít rok 2008.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 16. 1. 2008

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah........................


1. Změny v nemocenském pojištění
1.1 Odklad účinnosti nového zákona o nemocenském pojištění
1.2 Účast na nemocenském pojištění a na zdravotním
     pojištění zaměstnanců
1.2.1 Zaměstnanec v nemocenském pojištění
1.2.2 Zaměstnanec ve zdravotním pojištění
1.3 Vznik účasti na nemocenském pojištění
1.4 Stanovení výše dávek
1.4.1 Redukční hranice
1.4.2 Sazby pro výpočet dávek
1.4.3 Příklad výpočtu výše dávek z maximálního DVZ
        před redukcí (ze 790 Kč)
1.5 Změny v poskytování dávek
1.5.1 Podpora při ošetřování člena rodiny
1.5.2 Pěněžitá pomoc v mateřství
1.5.3 Osamělé ženy a PPM
1.5.4 Ochranná lhůta
1.5.5 Změny u poživatelů starobních (S) a plných invalidních (I) důchodů
1.5.6 Porušení léčebného režimu
1.5.7 Přechod poskytování dávek z roku 2007 do roku 2008
1.6 Nemocenské
2. Změny v pojistném na sociální a zdravotní pojištění
3. Některé změny v důchodovém pojištění

Dotazy a odpovědi
  1. Změny v daních a pojištění pro rok 2008
  2. Autorské honoráře od 1. 1. 2008
  3. Zpětný leasing auta
  4. Výdaje na pitnou vodu
  5. Doklad o výplatě podílu na zisku
  6. Změna v tvorbě rezervy na opravu
  7. Vklad do Nadačního fondu
  8. Náklady související se soudním jednáním
  9. Postavení a příjmy jednatele
10. Účetní odpisy u příspěvkové organizace
11. Pracovní úraz v účetnictví
12. Zimní pneumatiky
13. Učtování o dotaci ve společenství vlastníků jednotek
14. Služební vozy a DPH
15. Poplatky ve zdravotnictví a DPH
16. DPH při stavebních subdodávkách
17. Věcné břemeno a DPH
18. Dar osobního automobilu zaměstnanci
19. Vedlejší náklady s pořízením související
20. Opravné položky v případě konkurzu
21. Zdanění penzionu v Bavorsku
22. Životní pojištění
23. Daň z pevných paliv
24. Přeplatek na dani z příjmů