Metodické aktuality č. 10/2008

Chystá se k Vám finanční úřad na daňovou kontrolu? Máte z ní obavy?
Chcete znát svá práva i povinnosti při daňové kontrole? Odpovědi na své
otázky a problémy naleznete v Metodických aktualitách č. 10/2008
v příspěvku JUDr. Jaroslava Kobíka
(daňový poradce, předseda sekce pro správu daní a poplatků KDP ČR).
Výklad vychází z aktuální judikatury.

Zákon o dani z přidané hodnoty prošel rozsáhlou novelizací. Schválené změny
(ať věcné či technické) nabývají účinnosti 1. 1. 2009. Ti z Vás, kteří chcete být včas na tyto změny připraveni, jistě přivítají odborný výklad Ing. Václava Bendy - zařadili jsme ho do druhé části posledního čísla MA ročníku 2008.


Vydal Svaz účetních České republiky dne 13. 11. 2008

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah........................

I. Daňová kontrola a lhůta pro vyměření daně
 1. Jak má být daňová kontrola zahájena a jaké procesní
     účinky toto zahájení kontroly má?
 2. Je možné provádět daňovou kontrolu opakovaně?
 3. Jaká jsou nejdůležitější práva kontrolovaných
     daňových subjektů?
 4. Jak a čím je daňová kontrola ukončena?
 5. Do kdy je možno daňovou kontrolu zahájit?
 6. V jaké lhůtě je možné daňovou povinnost doměřit?
 7. Jakými úkony lze tuto lhůtu prodloužit?

II. Změny zákona o DPH k 1. 1. 2009
 1. Úvod
 2. Územní působnost
 3. Vymezení pojmů
 4. Osoby povinné k dani
 5. Obrat
 6. Místo plnění u služeb
 7. Dodání zboží a převod nemovitostí
 8. Poskytnutí služby
 9. Povinnost přiznat daň a den uskutečnění zdanitelného plnění
10. Daňové doklady
11. Základ daně
12. Oprava základu daně a výše daně
13. Sazby daně
14. Oprava výše daně
15. Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně
16. Odpočet daně
 16.1 Základní podmínky pro odpočet daně
 16.2 Prokazování nároku na odpočet daně
 16.3 Odpočet daně při změně režimu
 16.4 Zákaz odpočtu
 16.5 Krácení nároku na odpočet daně koefi cientem
 16.6 Oprava odpočtu daně
 16.7 Úprava a vyrovnání odpočtu daně
17. Vracení daně
 17.1 Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit
 17.2 Vracení daně osobám registrovaným k dani v jiném členském státě
          a zahraničním osobám
 17.3 Vracení daně osobám se zdravotním postižením
18. Zvláštní režimy
 18.1 Zvláštní režim pro cestovní službu
 18.2 Zvláštní režim pro dodání použitého zboží, uměleckých děl,
          sběratelských předmětů a starožitností
19. Správa daně v tuzemsku
 19.1 Základní principy správy DPH a místní příslušnost
 19.2 Registrace plátce
 19.3 Registrace osoby identifi kované k dani
 19.4 Náhrada za neuplatnění daně
 19.5 Daňová přiznání
 19.6 Nesprávné uvedení daňové povinnosti za jiné zdaňovací období
20. Pořízení zboží z jiného členského státu
 20.1 Základní vymezení pořízení zboží z jiného členského státu
 20.2 Vznik povinnosti přiznat daň
 20.3 Daňové doklady
21. Dodání zboží do jiného členského státu
22. Dovoz zboží
23. Osvobození od daně při dovozu zboží dováženého osobami cestujícími
       ze třetích zemí
24. Vývoz zboží
25. Přiznávání daně u přeshraničních služeb s místem plnění v tuzemsku

- Rozhodnutí o stanovení místní příslušnosti jinak pro členy skupin dle zákona
   o dani z přidané hodnoty
- Rozhodnutí o stanovení místní příslušnosti jinak pro skupiny dle zákona
   o dani z přidané hodnoty
- Informace k zaokrouhlení daně pro účely DPH v návaznosti na ukončení platnosti
   mincí v nominální hodnotě 50 haléřů k 31. srpnu 2008