Metodické aktuality č. 1/2008

Ing. Václav Benda shrnul zásadní úpravy v DPH za uplynulý rok 2007, dále vysvětluje aktuální změny účinné od 1. 1. 2008. Na kvalitní výklad v oblasti DPH navazují stanoviska na dotazy nejen z oblasti DPH, ale řeší např. řádné i předčasné ukončení leasingu, cese, účetní i daňové odpisy, věcná břemena, dotace a oceňování.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 2. 1. 2008

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah........................

Změny zákona o DPH
1. Úvod
2. Změna v rámci zákona
    č. 172/2007 Sb. s účinností od 1. 8. 2007
3. Změny v rámci zákona
    č. 270/2007 Sb. s účinností od 31. 10. 2007
4. Změny v rámci zákona
    č. 261/2007 Sb. s účinností od 1. 1. 2008
4.1 Vymezení daňových subjektů
4.2 Základ a výpočet daně
4.3 Sazby daně
4.4 Závazné posouzení
4.5 Bytová výstavba
4.6 Vracení daně
4.7 Registrace skupiny a navazující změny ve správě DPH
5. Změny v rámci insolvenčního zákona s účinností od 1. 1. 2008

Dotazy a odpovědi
  1. Odvod za porušení rozpočtové kázně
  2. Cestovní náhrady u lékaře
  3. Prodej pozemku
  4. Ocenění části podniku
  5. Pronájem licence
  6. Prodej kreditů hráčům golfu
  7. Vypořádací podíl u společníka v. o. s.
  8. Dotace z evropských fondů
  9. Věcné břemeno
10. Cese leasingové smlouvy
11. Použití rezervního fondu
12. Pohledávky při přechodu na vedení účetnictví
13. DPH při poskytování služeb na Slovensko
14. Dobropis
15. DPH při nákupu majetku na Slovensku
16. Vedení evidence v knize jízd
17. DPH při darování stroje
18. Školné jako daňový náklad
19. Pracovní doba na pracovní cestě
20. Vodovodní řady a kanalizační sběrače
21. Převod členských práv družstva
22. Osvobození ve zvláštních případech
23. Pronájem bytu blízké osobě
24. Daňové odpisy u software
25. Internetové bankovní výpisy
26. Předčasné ukončení finančního leasingu
27. Odkoupení vraku po předčasném ukončení leasingu
28. Daňově uznatelné nájemné při předčasném ukončení finančního leasingu
29. Ubytovací služby pro belgického plátce
30. Kurzové rozdíly
31. Přerušení pracovní cesty
32. Vyúčtování stavebních prací
33. Nákup ojetého automobilu
34. Financování ze strukturálních fondů
35. Kurzové rozdíly při převodech mezi běžnými účty
36. Převod obchodního podílu
37. Společnost s ručením omezeným
38. Odpisy majetku po technickém zhodnocení
39. Majetek v podílovém spoluvlastnictví
40. Přerušení podnikání
41. Zaúčtování odkoupeného předmětu leasingu
42. Prodej auta a silniční daň
43. Odměny členů statutárních orgánů