Metodické aktuality č. 9/2007

Čtenáři se ptají na podnikání zahraničních osob v ČR a účetnictví,
zdanění honorářů zahraničního umělce či pojištění zahraničních zaměstnanců. Zveřejněna jsou stanoviska například ke správnému ocenění předmětu leasingu, k výpočtům slev na částečně invalidní důchodkyni,
k vyhotovení účetních výkazů z pohledu zákona o archivnictví či způsobu.
Přečtěte si stanoviska ke 37 dotazům – pokud jste nenašli odpověď na svůj problém, kontaktujte redakci a svůj dotaz najdete v dalších číslech časopisu.Vydal Svaz účetních České republiky dne 21. 10. 2007

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah........................

 1. Inventura pokladny skautů
 2. Správné ocenění předmětu leasingu
 3. Prodej letadla
 4. Jak správně účtovat o výrobě
 5. Výpočet slevy na částečně invalidní důchodkyni
 6. Dovoz/vývoz a třetí země
 7. Možnost vyžadovat úroky z prodlení
 8. Elektronická fakturace
 9. Půjčka a společník - zaměstnanec
10. Naturální plnění
11. Vyhotovování účetních výkazů z pohledu zákona o archivnictví
12. Rezervní fond a valná hromada
13. Zprostředkování prodeje osobního automobilu
14. Ocenění při koupi podniku
15. Směnná smlouva
16. Vedení daňové evidence
17. Rozchod společníků
18. Slovenka podnikající v ČR a podvojné účetnictví
19. Výpočet náhrady za spotřebované PHM
20. Honoráře slovenského umělce
21. Likvidace občanského sdružení
22. Srážky ze mzdy
23. DPH při použití osobního auta pro soukromé účely
24. DPH při zrušení registrace
25. Ukončení soukromého životního pojištění
26. Pojištění slovenských zaměstnanců
27. Zveřejňování účetní závěrky
28. Kotel jako samostatná movitá věc
29. Daňové dopady studia při zaměstnání
30. Zúčtování dohadných účtů
31. Předčasné ukončení finančního leasingu
32. Příjmy z pronájmu
33. Dárkové šeky
34. DPH při prodeji zboží do zahraničí
35. Agentura práce a dohody
36. Hlavní kniha
37. Drobný prodej akcií
Tisková oprava