Metodické aktuality č. 8/2007

Přes padesát stanovisek k dotazům čtenářů z oblasti účetnictví a daní přináší osmé číslo 15. ročníku časopisu. Lze se seznámit s názory
na povinnost účtování o odložené dani u neauditovaných účetních jednotek, s přístupem ke tvorbě opravných položek při přechodu
na vedení účetnictví, s postupem při ukončení činnosti OSVČ, s názorem na DPH
u příspěvkových organizací či ke způsobu skladové evidence u plátce DPH.Vydal Svaz účetních České republiky dne 19. 9. 2007

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah........................

1. Povinnost účtování o odložené dani
2. DPH při prodeji pozemku
3. Rezerva na mzdy
4. Reklama
5. Příspěvek ze státního rozpočtu a rozpočtu EU
6. Náležitosti účetních dokladů
7. Ověřování účetní závěrky v průběhu konkurzu
8. Tvorba opravných položek při přechodu na vedení účetnictví
9. Pohledávka krytá směnkou
10. Zápočet pohledávek a doplatek v cizí měně
11. Zkušební vzorky a DPH
12. Účtování o tržbách vydavatelství
13. Ukončení činnosti OSVČ
14. Přestavba vozidla
15. DPH u příspěvkové organizace
16. Skladová evidence plátce DPH
17. Minimální základ daně
18. Společenství vlastníků jednotek
19. Dědictví ze zahraničí
20. Náhrada za použití vozidla na kombinovaný pohon
21. Silniční daň u obecně prospěšné společnosti
22. Odpisy majetku a zajišťovací převod práva
23. Kurzové rozdíly u příspěvkových organizací
24. Faktura od fyzické osoby - Poláka
25. DPH při pořízení letenky
26. Komunální odpad
27. Výuka cizího jazyka
28. Charitativní koncert
29. Budování kabelové trasy
30. Dar poskytnutý živnostníkem
31. Zprostředkování zaměstnání
32. Sociální plnění
33. Studenti střední školy
34. Manko v pokladně
35. Přechod na účtování v hospodářském roce
36. Zprostředkování přepravy zboží
37. Spolupracující osoby a podvojné účetnictví
38. Dlouhodobý nehmotný majetek a jeho odpisování
39. Městský úřad
40. Odcizené vozidlo
41. Stanovení daňově účinných úroků dle pokynu D-30
42. Kupní cena po ukončení leasingu
43 Nájemné z nájmu bytu u společníků s. r. o.
44. Faktura při čerpání příspěvku z FKSP
45. Výše přídělu do FKSP
46. Bezúplatně nabytý nemovitý majetek
47. Použití osobního auta pro soukromé účely a DPH
48. DPH u palivového dřeva
49. Pronájem bytů pro ubytování zaměstnanců
50. Doložení příjmů
51. Čerpání dovolené