Metodické aktuality č. 7/2007

Úvodní kapitoly přinášejí praktické příklady aplikací nového zákoníku práce. Připravila je ing. Marie Hajšmanová.
Zdůraznila přístupy zaměstnavatele, nároky a změny na straně zaměstnanců.
Druhá část časopisu přináší stanoviska k dotazům čtenářů včetně doplnění o stanovisko ministerstva financí ve věci pracovních náhrad zaměstnanců agentury práce.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 17. 6. 2007

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah........................

I Zákoník práce v příkladech
1. Zvláštnosti při uzavření dohod o pracích konaných mimo
    pracovní poměr (dohod o provedení práce a dohod
    o pracovní činnosti)
2. Zvláštní podmínky výkonu práce poživatelů důchodů
3. Pracovněprávní vztahy uzavřené s mladistvými zaměstnanci
4. Zvláštní pracovní podmínky zaměstnaných žen
    a mužů ve vztahu k péči o děti
    (mateřská dovolená, rodičovská dovolená)
5. Odstupné
6. Odměna za pracovní pohotovost
7. Výpočet a použití průměrného výdělku zaměstnance
8. Výplata daňových bonusů na vyživované dítě

II STANOVISKA K DOTAZŮM
 1. Dodatečné vyměření cla a DPH
 2. Kapesné jako daňový náklad
 3. Časové rozlišení
 4. Doplatek pojištění u podnikatele
 5. Společnost před vstupem do likvidace
 6. Odečet úroků z úvěru na koupi pozemku
 7. Kvóta na odkup určitého množství mléka
 8. Náklady na změny elektrických rozvodů a vzduchotechniky
 9. Stravenky jako daňový náklad
10. Odkup nákladního auta po skončení leasingu
11. Cestovní náhrady u dobrovolných pracovníků neziskové organizace
12. Práce v zahraničí
13. Archivace dokladů
14. Směnárenská činnost a DPH
15. Registrace k DPH u neziskové organizace
16. Dodání zboží z pohledu DPH
17. Stravné a náhrady výdajů za použití auta
18. Náhrada jízdních výdajů
19. Bonusy a slevy u zásob
20. Náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny