Metodické aktuality č. 6/2007

Metodické aktuality č. 6/2007 tlumočí od paní Ing. Marty Ženíškové z Ministerstva práce a sociálních věcí Vám aktuálně zpracované zajímavosti k sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Na ně navazují stanoviska k Vašim dotazům ze sociální oblasti, a to nejen pojištění, ale i řešení čerpání sociálních a obdobných fondů, poskytování stravenek, nadlimitní příspěvky na životní pojištění zaměstnanců atp.
 Ve stanoviscích jsou názory na účetní přístup k average rate forwardům,
k možnosti podat místo individuálního daňového přiznání fyzické osoby daňové přiznání při společném zdanění manželů či ke zdaněním společníků veřejné obchodní společnosti. Nenašli jste radu, kterou potřebujete? Nebojte se zeptat. Příště se dočtete názor na svůj problém.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 2. 6. 2007

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah...............

I. Aktuálně k sociálnímu a zdravotnímu pojištění
1. Výklad k § 18 odst. 7 zákona o nemocenském pojištění
2. Vyměřovací základ zaměstnavatele v sociálním pojištění
3. Sociální výpomoc z pohledu sociálního a zdravotního pojištění
4. Prodej výrobků zaměstnancům

II. Stanoviska k dotazům
 1. Motivační životní pojištění
 2. Plnění ze sociálního fondu
 3. Příspěvky z FKSP na penzijní připojištění
 4. Nadlimitní příspěvky na životní pojištění zaměstnanců
 5. Zboží navíc zadarmo
 6. Účtování kurzových rozdílů
 7. Fakturace fyzické osoby, která je současně jednatelem
 8. Soukromé využití auta na leasing
 9. Nedokončená výroba ve stavebnictví
10. Úroky z přijaté půjčky
11. Půjčky z pohledu věřitele
12. Opravná položka k pohledávce v případě pronájmu
13. Dodání technologických zařízení z pohledu DPH
14. Připojení k internetu pro zaměstnance
15. Trvalé snížení hodnoty realizovatelného cenného papíru
16. Zpoždění vlaku
17. Zveřejnění účetní závěrky
18. Výroční zpráva organizační složky
19. Faktura zaslaná po schválení účetní závěrky
20. Koeficient při opravě přijatých zdanitelných plnění
21. Přiznání DPH v Německu
22. Average Rate Forward
23. Výběr tržeb v hotovosti pro vlastníka nemovitosti
24. Vystavení daňového dokladu
25. Sponzorská smlouva
26. Společné zdanění manželů v případě úmrtí jednoho z manželů
27. Podíl na zisku od německé společnosti
28. Zatřídění do SKP pro daňové účely
29. Přefakturace služeb a § 8c zákona o rezervách
30. Pitná voda a nápoje
31. Registrace osoby z jiného členského státu
32. Prodej nemovitosti
33. Dohadné položky a daňová uznatelnost nákladů
34. Právnická osoba - společník v. o. s.