Metodické aktuality č. 5/2007

Pokud si nevíte rady, jak zaúčtovat vysoké výdaje spojené
se získáním ochranné známky, užitého vzoru, registrace léku,
otevřete MA č. 5/2007.

Toto číslo budete potřebovat pro radu ve věci nového stavebního zákona, uplatnění správné sazby DPH při rekonstrukci nebo návodu, jak požádat o vrácení DPH. Pokud potřebujete znát elektronickou adresu na odeslání účetní závěrky ke zveřejnění, nalistujte poslední stránku tohoto časopisu.
Všechny stránky však skrývají zajímavé informace.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 2. 5. 2007

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah...............

Dotazy a odpovědi
 1. DPH u oprav a rekonstrukcí bytů
 2. Přechodné účty
 3. DPH u zdravotnických prostředků
 4. Odcizení dokladů a doměření daně
 5. Prodej nového rodinného domu v daňové evidenci
 6. DPH a výstavba bytů od 1. 1. 2008
 7. Cizí měny v daňové evidenci
 8. Bezúplatný převod členských práv v družstvu
 9. Příjmy z majetkového vypořádání manželů
10. Upgrade kreslícího programu
11. Fyzická osoba vedoucí účetnictví
12. Limit pro platby v hotovosti
13. Výstavba lapolu
14. Nespotřebovaná nafta na konci účetního období
15. Daňový dobropis a vrubopis
16. Pořízení podniku na splátky
17. Ochranná známka
18. Registrace léku
19. Užitný vzor
20. Prodej ochranné známky
21. Daňové odpisy know - how
22. Pohledávky v daňové evidenci
23. Výroba nástroje a DPH
24. Uplatnění DPH u dovozu ojetých aut
25. Náklady na konferenci
26. Účtování mýtného
27. Dotace od zahraničního partnera
28. Odpis pohledávky v cizí měně
29. Poplatník v částečném invalidním důchodu
30. Jednatel z Německa
31. Nákupy platební kartou
32. Zdanění výnosových úroků
33. Podnikové spoření
34. Náklady paušálem u příležitostného příjmu
35. Daňové přiznání důchodce
36. DPH při nákupu kancelářské techniky
37. Vrácení DPH osobě registrované k dani v jiném členském státě
38. Potřeba posudku znalce
39. Účtování doměrků daní
40. Srozumitelnost dokladů
41. Společné zdanění manželů
42. Finanční leasing a přechod na paušální výdaje
43. Daňové odpisy při odprodeji části nemovitosti
44. Odvod zdravotního a sociálního pojištění
45. Přechod na paušální výdaje a sociální a zdravotní pojištění
46. Cese leasingové smlouvy
47. Úroky z úvěru
48. Zvýšení základního kapitálu
49. Úvěr poskytnutý leasingovou společností
50. Prodej osobního auta
51. Odpisy technického zhodnocení
52. Účtování v prádelně o ložním prádle
53. Možnost odpočtu DPH při náhradě škody
54. Rezerva na opravy v roce 2006
55. Autorský honorář do Belgie