Metodické aktuality č. 2/2007

Sociální pojištění od 1. 1. 2007
v pojetí odbornice z MPSV na tuto problematiku Ing. Marty Ženíškové.

Zdravotní pojištění od 1. 1. 2007
Změny v platbách zdravotního pojištění od 1. ledna 2007 podle Mgr. Tomáše Červinky, ředitele odboru výběru pojistného Všeobecné zdravotní pojišťovny.
Zajímavosti v daních a účetnictví ve vazbě na přelom let 2006/2007.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 2. 2. 2007

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah...............

I.Sociální pojištění od 1. 1. 2007
1.   Nemocenské pojištění
1.1 Nové redukční hranice
2.   Pojistné na sociální zabezpečení
2.1 Vyměřovací základ
2.2 Zúčtovaný příjem
2.3 Příjmy zdaňované
2.4 Příjmy nezapočitatelné do vyměřovacího základu
2.5 Příklady započitatelnosti příjmů do vyměřovacího
      základu
2.6 Další změny v pojistném na sociální zabezpečení
3.   Změna v důchodovém pojištění
3.1 Změny v pojištění OSVČ

II.  Zdravotní pojištění od 1. 1. 2007
III. Dotazy čtenářů
  1. Slevy na dani u ukrajinských zaměstnanců
  2. Tržby v cizí měně
  3. Zdaňování pronájmu pro plátce DPH
  4. Sazba DPH u dodávky bazénu
  5. Pronájem bytu pro zaměstnance
  6. Likvidace nemovitého majetku s použitím
      rozebraných dílů
  7. Správné zaúčtování a vykázání základu daně
      u směny majetku
  8. Vklad části podniku
  9. Dotaz k nákupu majetku za účelem prodeje
      leasingové společnosti
10. Postoupení leasingové smlouvy
11. Půjčka na 5 let
12. Soukromý příjem společníka na bankovním
      účtu s. r. o.
13. Rezerva na opravu balkónů
14. Proúčtování penále
15. Zahájení odpisování u nové budovy a úprava
      pozemku
16. DPH u drobných oprav v bytech a rodinných
      domech
17. Dohoda o provedení činnosti a nárok
      na dovolenou
18. Rodná čísla na pracovních smlouvách
19. Sociální pojištění a autorské honoráře
20. Audit účetní závěrky fyzické osoby
21. Zveřejnění účetní závěrky dle IFRS
22. Vliv změny kurzu EUR na emisní povolenky
23. Stanovení opravné položky k zásobám
24. Úhrada prohlídek řidičů z pohledu daní
25. Tichý společník
26. Prodej části podniku
27. Zaslání knih na Slovensko
28. Sleva na dani na manžela
29. OSVČ nastupující výkon trestu
30. Prodej výrobků dceřiné společnosti
31. Cestovní náhrady od 1. 1. 2007