Metodické aktuality č. 9/2006

Odpovědi na dotazy z účetnictví, daní a navazujících disciplin
se zaměřily na aktuální zimní téma, tj. inventarizace, prokazování stavu, kvality, oceňování majetku a závazků. Byla zpracována stanoviska ke složitějším hospodářským operacím např. zobrazení zemědělských prací v zemích EU z pohledu účetnictví a daní, stanovení rentability tržeb
a rentability aktiv, zobrazení a dopady poškození zboží a obalů při manipulaci, náhrada škody za vyměřené penále a zhruba dalších čtyřicet témat.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 28. 8. 2006

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah...............

  1. Daňové odpisy majetku po operativním nájmu
  2. Vypořádání SJM
  3. Ukončení leasingu
  4. Prodej rodinných domků
  5. Cestovní náhrady členů občanského sdružení
  6. Bazar
  7. Způsob vedení skladu maloobchodu
  8. Dovoz zboží
  9. Krácení koeficientem
10. Rentabilita tržeb a rentabilita aktiv
11. Autorské honoráře a pojistné na sociální zabezpečení
12. Vyřazení automobilu ze sdružení
      bez právní subjektivity
13. Správná výše odpisů
14. Změna odhadu
15. Výše srážkové daně u dohod o provedení práce
16. Výdajový pokladní doklad v daňové evidenci
17. Daňové identifikační číslo
18. Prodej bytu včetně pozemku
19. Účetnictví v občanském sdružení
20. Snížená sazba DPH u oprav a nové výstavby bytů a domů
21. Silniční daň a pronájem
22. Podílové spoluvlastnictví
23. Brigáda v občanském sdružení
24. Daňové přiznání
25. Zálohy
26. Sleva z ceny
27. Přeprava osob
28. Účetní doklad
29. Oddělení účtování zboží a obalů
30. Náhrada škody za vyměřené penále
31. Poškození zboží a obalů při manipulaci
32. Účtování v konsignačních skladech
33. Bazén a zimní zahrada s 5% DPH
34. Náklady spojené s emisí dluhopisů
35. Výše opravné položky
36. Nevystavené faktury na přijaté palety
37. Pohledávka za fyzickou osobou
38. Bezúplatné přijetí pozemku
39. Ukončení podnikání a auto na leasing
40. Sazba DPH při instalaci internetu
41. Odpisování bytových jednotek
42. Slevy na dani z příjmů u studentů
43. Zemědělské práce v Polsku
44. Pozor na platby v hotovosti
45. Sazba daně z přidané hodnoty u služby
46. Služba bez české DPH
47. Místo zdanitelného plnění mimo tuzemsko
48. Marná jízda z pohledu daní

Z Koordinačního výboru
- 136/29.06.06 - DPH aspekty přepravních služeb
   v rámci intra-komunitární a mezinárodní přepravy
- 138/06.09.06 - Přerušení tzv. leasingových odpisů hmotného majetku