Metodické aktuality č. 8/2006

Řešení v účetnictví a daních přináší názory, jak správně stanovit okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění, účtovat o forwardovém obchodu, ocenit obchodní podíl nebo jak napravit nesprávně zvolenou odpisovou skupinu v případě rovnoměrného i zrychleného odpisování.
Časopis také přináší praktickou informaci o nově vybudovaných Centrálních registračních místech a první zkušenosti s nimi.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 28. 7. 2006

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah...............

  1. Technické zhodnocení plotu
  2. Rozdělení a výplata zisku v rozporu
      s obchodním zákoníkem
  3. Pronájem pozemku na výstavbu garáží
  4. Účtování o úvěru ze stavebního spoření
  5. Vzorky zdarma
  6. Evidence vzorků
  7. Přepočet nákladů při zahraničích pracovních cestách
  8. Zdanitelné plnění u školného
  9. Daňové odpisy v období bezprostředně
      předcházející změně účetního období
10. Základ daně při dovozu
11. Ostatní neskladovatelné dodávky a služby
12. Minimální základ daně při ukončení činnosti
13. Autorské honoráře a pojistné na sociální zabezpečení
14. Možnost zvýšit ocenění finančních investic
15. DPH při změně režimu
16. Student
17. Pořízení zboží z EU
18. Datum uskutečnění zdanitelného plnění u nájemného
19. Společné zdanění manželů
20. Místo výkonu ČR
21. Odstupné a DPH:
22. Smlouva o dílo
23. Daňové a účetní odpisy
24. Autodoprava
25. Datum uskutečnění zdanitelného plnění
26. Neznámý obchodní partner
27. Cena na základě znaleckého posudku
28. Účetní postup při zajištění měny forwardem
29. Jak zdanit úroky z peněz v úschově?
30. Finanční výpomoc
31. Správné stanovení odpisové skupiny
32. Odpisování strojních celků a elektráren
33. Nezkrácená doba odpisování
34. Dodání zboží včetně montáže a instalace
35. Provize za stravenky
36. Ukončení leasingu
37. Převod sídla české obchodní společnosti
38. Vklad nemovitosti zatížené úvěrem do podnikání
39. Odpis pohledávek v daňové evidenci
40. Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením
41. Dohoda o provedení práce se švédským občanem
42. Účtování o grantu
43. Darování nemovitosti obchodní spol. společníkovi
44. Postup při dodací podmínce EXW
45. Opracování suroviny v zahraničí a DPH
46. Maximální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění
47. Úhrada školení vlastních zaměstnanců z dotace
48. Přepočet zahraničních měn v daňové evidenci
49. Je nutné dodanit nemovitost vytvořenou vlastní činností?
50. Odkoupení najatého majetku, který byl technicky zhodnocen
51. Dar občanskému sdružení
52. Rozsah účetní závěrky u auditované obecně prospěšné společnosti
53. Oprava výše fakturované částky
54. Ocenění obchodního podílu
55. Prodloužení doby odpisování
56. Reklama jako bonus

Pomoc podnikatelům při plnění registračních
a informačních povinností