Metodické aktuality č. 7/2006

Na dovolenou je připraveno číslo 7 Metodických aktualit, v němž jsou uvedena stanoviska k dotazům například z oblasti společného zdanění manželů, přepočtu cizí měny na koruny české, vymezení okamžiku zařazení majetku do používání, stanovení obsahu pořizovací ceny dlouhodobého majetku.

V několika případech jsme přidali výstupy z Koordinačního výboru, kde jsou uvedena stanoviska ministerstva financí. Věříme, že Vás tyto informace zaujmou
a pomohou k rozhodování ve Vašich firmách.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 21. 6. 2006

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah...............

  1. Náhrada za motorové vozidlo
  2. Přístup k časovému rozlišení při vkladu části podniku
  3. Srážková daň
  4. Zdaňování úroků ve společenství vlastníků jednotek
  5. Nefungující společenství vlastníků jednotek
  6. Pořízení automobilu M1 a DPH
  7. Připojovací poplatek elektrické energie
  8. Konkrétní postup při přepočtu cizí měny
  9. Změna kursu účetní jednotkou
10. Kurs a DPH u přijatých daňových dokladů
11. Správné označení kursů
12. Rozhodnutí účetní jednotky o kursových rozdílech
13. Délka směny
14. Rozdíly cen při prodeji majetku
15. Zřizovací výdaje
16. Vnitřní směrnice
17. Daňově účinné náklady spojené s reprezentací
18. Společné zdanění u registrovaných partnerů
19. Společné zdanění, když začíná manželka s podnikáním
20. Daňové přiznání nezletilého dítěte
21. Prodej nemovitosti s věcným břemenem a způsob platby
22. Délka odpisování technického zhodnocení
23. Technické zhodnocení na nezatříděné nemovitosti
24. Krácení možnosti odpočtu úroků z hypotéky u manželů
25. Výše poměrné části při krácení úroků z hypotéky
26. Předfakturace a DPH
27. Smlouva o budoucím prodeji podílů
28. Daňové důsledky odpuštění úvěru
29. Prodej a nákup DHM
30. Účtování o silniční dani
31. Rezerva na opravy po novele
32. Možnost uplatňovat výdaje procentem z příjmů v případě plátce DPH
33. Odpočet DPH při financování dotací
34. Účtování o mzdě společníka
35. Společné zdanění v případě úmrtí
36. DPH při stravování
37. Nemovitost za korunu v občanském sdružení
38. Ocenění pozemků vydaných na restituční nárok
39. Povinné lékařské prohlídky řidičů
40. Podíly na zisku ze Slovenska
41. Srážková daň a DPH