Metodické aktuality č. 6/2006

Metodické aktuality č. 6/2006 Společné zdanění manželů, společenství vlastníků jednotek, sdružení bez právní subjektivity, paušály, náklady spojené s recertifikací řízení jakosti, přechod na podvojné účetnictví
a další témata byla předmětem Vašich dotazů.

Snažili jsme se připravit pro Vás přehledná, jasná a fundovaná stanoviska.
Věříme, že Vám pomohou při Vašem rozhodování.
Pokud potřebujete znát názor na některý z Vašich problémů, neváhejte nás kontaktovat. Metodická sekce Svazu účetních je tady pro Vás, čtenáře časopisu Metodické aktuality.
 

Vydal Svaz účetních České republiky dne 17. 5. 2006

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah...............

I. Dotazy a odpovědi
  1. Dotazy ke společnému zdanění manželů
  2. Jak správně posuzovat pohledávky a závazky
  3. Nevrácená záloha
  4. Nejisté vrácení DPH
  5. Posouzení odpočtu na výzkum a vývoj
  6. Prodej obchodního podílu
  7. Pronájem části podniku
  8. Odčitatelná položka na výzkum a vývoj
       ve dvou společnostech
  9. Daňové přiznání fyzické osoby
10. Polemika k minimálnímu základu daně
11. Pojistné na sociální zabezpečení
12. Účetnictví organizační složky na Slovensku
13. Nepeněžitý vklad do obchodní společnosti
14. Odpisová skupina u hotelu
15. Financování společenství vlastníků jednotek
16. Ocenění preferenčních limitů
17. Schodek v pokladně
18. Osvobození vzdělávací činnosti do DPH
19. Vyjmutí nemovitosti z obchodního majetku
20. Praktická aplikace paušálů
21. DPH při prodeji dokumentace
22. Zveřejňování účetní závěrky za rok 2005
23. Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví
24. Povinnosti spojené s ukončením činnosti
25. Náklady související s exekucí
26. Příležitostné činnosti
27. Účtování o čerpání fondů
28. Školení v Maďarsku
29. Elektroodpad6
30. Zálohy a DPH
31. Leasing v daňové evidenci
32. Obsah řádku E ve výkazu zisku a ztráty
33. Sociální a zdravotní pojištění
34. Paušál na náklady v případě sdružení
35. Postup účtování u společenství vlastníků
36. Podrozvahové účty
37. Tvorba rezervy při koupi nemovitosti
38. Zřizovací výdaje při daňové evidenci
39. Účtování roztočů
40. Omezení plateb v hotovosti
41. Rezerva na daň z příjmů ve výsledovce
42. Časové rozlišení recertifikace řízení jakosti
43. Sleva na dani
44. Srovnatelnost

II. Z Koordinačního výboru MF
Tvorba opravných položek podle § 8c zákona
č. 593/1992 Sb., o rezervách