Metodické aktuality č. 4/2006

Ještě, než zpracujete účetní závěrky a podáte k 31. 3. 2006 daňová přiznání, přinášejí Metodické aktuality č. 4/2006 stanoviska k Vašim dotazům. Samozřejmě se budeme dotazům věnovat
i po tomto datu. Oceňujeme, že vnímáte pozitivně naši snahu vyjádřit názor na daný případ s vědomím, že nejde o závazné stanovisko. K tomu není kompetentní žádná odborná instituce ani auditor či daňový poradce. Rozhodující stanovisko může vyjádřit výhradně soud.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 15. 3. 2006

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah...............

  1. Splnění záznamní povinnosti
  2. Pojištění členů dozorčí rady
  3. Povinnost vést záznamy o příjmech v hotovosti
  4. Škoda neznámým pachatelem v daňové evidenci
  5. Náklady na zbourání stavby
  6. Povinnost občanského sdružení při vedení účetnictví
  7. Poskytnutí reklamního předmětu
  8. Rozdíly mezi českými a mezinárodními předpisy
  9. Vyúčtování pracovní cesty OSVČ
      a spolupracující manželky
10. Přerušení činnosti
11. Zastavárna a DPH
12. Vypořádací podíl v družstvu
13. Promlčení nároku na dividendy
14. Zatřídění oplocení do odpisové skupiny
15. Dopravné při dodání kuchyňské linky
16. Sdružení a paušální výdaje
17. Oceňování finančního majetku při nepeněžitém vkladu
18. Daňový doklad na nájemné
19. Reinvestiční odpočet při fúzi
20. Služby s místem plnění mimo území ČR
21. Dotace z prostředků EU a její dopad na pořizovací cenu
22. Zdanění podílů na zisku
23. Odpis oceňovacího rozdílu k nabytému majetku
24. Odložená daňová pohledávka
25. Rozvahové kurzové rozdíly
26. Emisní povolenky
27. Okamžik pro zahájení vedení účetnictví
28. Stravenky a provize
29. Paušální výdaje a leasing
30. Úvěr v daňové evidenci
31. Pracovní cesty na Slovensko
32. Dokazování a ojeté osobní automobily
33. Pojistné při přechodu na paušální výdaje
34. Cestovní náhrady podnikatele
35. Zúčtování zdravotnického zařízení se zdrav. pojišťovnou
36. Ukončení leasingové smlouvy
37. Paušální výdaje
38. Stravování v restauraci
39. Finanční bonus
40. Přerušení odpisů
41. Změny odpisů
42. Přeplatek pojistného
43. Působnost zajišťování měnového rizika nederivátem
44. Postup při navýšení základního kapitálu
45. Postup účtování u investora
46. Účtování při rozdělení společnosti
47. Odvod DPH z nemovitosti
48. Zdaňování převodu bytové jednotky