Metodické aktuality č. 3/2006

V Metodických aktualitách č. 3, jejichž hlavní autorkou je Ing. Eleonora Herlíková, daňová poradkyně a účetní expert, najdete komentované hlavní změny v daních z příjmů, které jsou účinné v roce 2005 a dále od 1. ledna 2006.
Podrobnějšímu rozboru jsou podrobeny zejména změny týkající se:
- výdajových paušálů
- společného zdanění manželů
- odpisů hmotného majetku
- odpisů nehmotného majetku
- změn daňových pásem, nahrazení vybraných nezdanitelných částek
  slevami na dani (včetně tabulky příkladů úspor pro poplatníka dle výše příjmu)
- paušální daně
- změn v zákoně o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
- změn v silniční dani.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 15. 2. 2006

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah...............

Změny připadající na zdaňovací období začínající v roce 2005
Změny připadající na zdaňovací období začínající v roce 2006

  1. Výdajové paušály
  2. Společné zdanění manželů
      se zaměřením na rok 2005
  3. Odpisy hmotného majetku
  4. Odpisy nehmotného majetku
  5. Změny daňových pásem, nahrazení vybraných
      nezdanitelných částek slevami na dani
  6. Uplatňování úroků z úvěrů použitých na financování
      bytových potřeb jako nezdanitelné části základu daně
  7. Paušální daň - § 7a
  8. Minimální základ daně
  9. Upřesnění podmínek pro vznik nároku na uplatnění
      daňového bonusu pro rok 2005
10. Změna podmínek pro výplatu měsíčního daňového
      bonusu u zaměstnanců v roce 2006
11. Nevyplacené nebo neobdržené mzdy zaměstnanců
      do 31. 1. následujícího roku
12. Komplexní pronájem
13. Osvobození dividend, úroků a licenčních poplatků
14. Nedaňové náklady související s držbou podílů
15. Závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena
      cena sjednávaná mezi spojenými osobami
16. Registrační pokladny
17. Náklady na dopravu zaměstnanců a přechodné ubytování
18. Změna v zákoně o rezervách pro zjištění základu
      daně z příjmů
19. Zdanění příjmů ze zdrojů v zahraničí

Výňatek z pokynu D - 297 - Stanovení jednotných
kurzů za zdaňovací období 2005